Udělejte si vaši osobní SWOT analýzu

Pokud pracujete v oblasti obchodu, marketingu nebo plánování projektů, pravděpodobně jste už někdy nějakou SWOT analýzu řešili. Tradiční metodika vyžaduje identifikaci „silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb“ vašeho projektu nebo produktu. Už jste ale někdy uvažovali o tom, že byste si zkusili sestavit svou osobní SWOT analýzu?

Ilustrační snímek

Pokud chcete být dobrým lídrem, měli byste osobní SWOT analýzu provádět pravidelně. Zároveň je to skutečně dobrá metoda ve chvíli, kdy před vámi stojí nové výzvy a možnosti jako např. kariérní změna nebo zahájení podnikání.

Znalost vašich slabých stránek může být neocenitelná a pomůže vám správně se připravit na jakoukoli eventualitu. Zároveň je to dobrý způsob, jak posoudit své přirozené silné stránky, a ocenit vlastnosti, které můžete do nového projektu nebo pozice přinést. Získáte možná díky tomu i lepší sebevědomí. Navíc si tak snáze možná uvědomíte, které vaše přednosti byste měli uvést např. v průběhu pracovního pohovoru.

Součástí SWOT analýzy je zároveň rámování hrozeb a příležitostí. Osobní hrozba nemusí být konkurenti na trhu nebo změna směru průmyslu, ale například nedostatek financí nebo ztráta zaměstnání. Mezi osobní hrozby mohou patřit i vlastní dovednosti, které mohou zastarávat a vy tak ztratíte osobní konkurenceschopnost na trhu.

Podobně příležitosti by se měly týkat oblastí, ve kterých můžete osobně růst. Máte například příležitost absolvovat kurz a naučit se novou dovednost? Existuje na vašem trhu mezera, ve které byste mohli uplatnit vaše jedinečné schopnosti a dovednosti?

Některé otázky, které si můžete položit v průběhu osobní SWOT analýzy, jsou:

  • Jak mohu nadále rozvíjet své silné stránky?
  • Jak mohu zlepšit své slabiny nebo jak mohu postupovat, aby se mi podařilo je potlačit?

Také přemýšlejte o tom, jak můžete využít své silné stránky, abyste využili příležitosti, které jste v analýze zaznamenali.

  • Mohou být vaše silné stránky použity k řešení jakýchkoli hrozeb?
  • A co vaše slabiny? Budou vám bránit v hledání příležitostí?
  • Budou vás vaše slabiny dále znevýhodňovat, pokud vezmete v potaz vaše ohrožení?

Osobní SWOT analýza není dokumentem, který uděláte jednou a naposledy. Když se učíte nové dovednosti, měli byste analýzu provádět průběžně, ať už plánovaně nebo ad hoc. Je také důležité si uvědomit, že SWOT analýza není konec vašeho sebehodnocení. Nemáte smysl řešit příležitosti a slabiny, pokud na nich neplánujete pracovat.

Po sestavení SWOT analýzy byste měli vytvořit akční plán nebo časovou osu, kde zaznamenáte, jak a kdy máte v úmyslu čelit slabým stránkám, které jste stanovili, a také jak plánujete vytěžit příležitosti, které jste identifikovali.

Být brutálně upřímný k sobě samým je obtížné, ale vyplatí se to.

 

-bb-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com