Týmová práce je předpoklad úspěchu

Pracovní metody výzkumných i rutinních prací jsou dnes natolik komplikované, že je nemůže řešit odborník jednoho zaměření. Proto se vytvořil nový pracovní způsob, tzv. interdisciplinární, při kterém jsou jednotlivé úkoly, ať již intelektuální nebo ryze pracovní, řízeny a prováděny pracovními týmy odlišných, avšak pro věc kompetentních oborů. Skladba těchto týmů je proměnlivá nejen pokud jde o různou problematiku, ale i v rámci jednoho úkolu.

Týmy vznikají jednak z motivace a potřeby jednotlivých specialistů, nebo přímo pro potřeby určitého pracoviště. Jsou obvykle vybaveny i speciální technikou, přístroji a nástroji. Aby byly ekonomicky plně efektivní, spolupracují i na externích úkolech, jestliže to charakter práce vyžaduje a umožňuje. Jejich spolupráci je možné si vyžádat i prostřednictvím speciálních agentur, které se zabývají "půjčováním" nejen běžných pracovníků, ale i specialistů. I v těchto případech jsou pak jistě vítaným dalším zdrojem finančních příjmů mateřského podniku.

Řízení těchto interdisciplinárních týmů je kolektivní. Kromě vedoucího a odpovědného pracovníka za splnění vytýčeného úkolu se vedení účastní i pracovníci jednotlivých týmů, kteří mohou s profesionální odpovědností rozhodovat o tom, jaký přínos jejich tým k řešení úkolu přinese a v jaké fázi a ke kterým dílčím problémům bude využíván.

Je zřejmé, že se dnes již žádný větší podnik, nebo instituce, bez týmové spolupráce neobejde. Jde zde především o její ekonomickou výhodnost, pružné získání nových pracovních metod a řadu dalších předností, které umožňují držet krok s novými výzkumnými i pracovními směry.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz