To opravdu není to, co jsem chtěl slyšet...

Stále častěji se zdůrazňuje potřeba osobního rozvoje a růstu. Toho se dá docílit více způsoby. Praxí, výcvikem, školením, přednáškami či samostudiem. Předtím než ale pro sebe nebo své zaměstnance zaplatíte školení, měli byste zjistit, v čem jednotliví zaměstnanci potřebují pomoci. Tedy na jaké dovednosti, znalosti či oblast se soustředit. Zde je velmi důležité soustředit se na jednotlivce, nikoli na skupiny.

Klíčovým krokem před přijetím jakéhokoli školicího plánu je sebepoznání. Je totiž nezbytné znát své slabiny i přednosti, aby bylo možné zaměřit se na konkrétní oblasti osobního rozvoje. K tomuto účelu slouží nejrůznější dotazníky a testy. Také internetové firmy nebo skupiny psychologů, zabývající se lidskými zdroji, nabízejí širokou škálu možností sebereflexe.

Důležitou fázi je přiznat si své chyby. Existuje totiž celá řada osobních nedostatků, které si sami vůbec nebo jen velmi těžko uvědomujeme. A to právě bývají ta bolestivá místa, na která pouhá náplast nevšímavosti nestačí.

Zdroj: ZeroRisk-HR - portál americké konzultační společnosti z oblasti HR a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje ZeroRisk-HR