Studie: Společenská odpovědnost firem v srdci Evropy

Ilustrační snímek

Soukromé podnikání mělo v posledních letech kladný vliv na hledání řešení společenských problémů ve Střední Evropě. Nejčastěji firmy pomáhaly řešit problémy spojené s životním prostředím, vzděláváním a nezaměstnaností. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte s názvem CSR Managers Survey 2015 in Central Europe, které se zúčastnilo 179 manažerů společenské odpovědnosti z deseti středoevropských zemí včetně České republiky.

Studie se zaměřila na příležitosti a překážky společenské odpovědnosti firem v posledních 15 letech. Zároveň zpracovala i předpověď dalšího vývoje tohoto odvětví v následujících 15 letech. Konstatuje, že firmy mohou podpořit sociální a ekonomický rozvoj svých zemí prostřednictvím svého vlivu na růst konkurenceschopnosti a míry zaměstnanosti, propojování nabídky na trhu práce s poptávkou a růst znalostního kapitálu.

Význam CSR poroste

Nejefektivnější metody a nástroje CSR zahrnují dobrovolnictví, programy zaměřené na etické chování a komunikaci se všemi zúčastněnými stranami. Firmám prospívají především tím, že posilují zapojení zaměstnanců a jejich povědomí o etice. Z vnějšího pohledu zlepšují pověst firem a značek.

Největší překážky rozvoje CSR do budoucna zahrnují chybné vnímání společenské odpovědnosti jako formy sponzorství, nedostatek pobídek ze strany státu a také neochotu zaměstnavatelů investovat do CSR. Obchodní modely se však v příštích letech budou zásadně měnit vzhledem k tlaku zákazníků na to, aby firmy nabízely společensky odpovědné výrobky a služby. Vzroste počet společensky odpovědných firem.

Celá studie je k dispozici online zde.

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte