Softwarový nástroj NeuArchitect výrazně zkracuje čas pro vývoj rozšířených podnikových aplikací

Vytvoření aplikace pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce zabere za normálních okolností tři měsíce. Společnost **Alpha Gamma Technologies** to s nástrojem **NeuArchitect** od firmy **NeuVis Inc.** zvládla za deset dní.

**NeuArchitect** částečně řeší nedostatek kvalifikovaných programátorů v jazyku Java: mohou s ním pracovat i programátoři, kteří Javu dostatečně neovládají. Nedávno zveřejněná verze **NeuArchitect 3.0** plní oba základní požadavky kladené na vývojové nástroje:
- nabízí potřebné vzory, šablony a komponenty a
- dokáže vytvářet všechny typy klientských a serverových aplikací, včetně podpůrných rutin pro aplikace vytvořené v minulosti.

Do poloviny roku 2004 hodlají rysy systému **NeuArchitect** začlenit do svých systémů také firmy **Sun Microsystems**, **Oracle** a **IBM**.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine