Sdílené vedení - cesta k výkonnému týmu

„Sdílené vedení“ je protikladem k tradičnímu stylu typu „nařizuj a zkontroluj“, v němž velení a autorita spočívá téměř výhradně na špičkovém managementu. Ve vysoce výkonných týmech jsou však všichni jejich členové schopni samostatných rozhodnutí a přijetí odpovědnosti za výsledky týmové práce. Zkuste se nyní podívat právě na vaši pracovní skupinu – cítí se všichni dostatečně silní na to, aby mohli nezávisle rozhodovat o své práci? Přistupují k řešení problémů tvořivým způsobem? Jsou iniciativní? Má vedoucí kolektivu dostatek volnosti, aby mohl řídit jeho chod, nebo tráví většinu času řešením problémů, jež by měli zvládat jeho podřízení?

Idea sdíleného vedení je založena na tichém respektu a péči o všechny členy týmu – přenášením odpovědnosti se nezmenšuje vliv vedoucího, ale jeho význam naopak roste tím, že umožňuje ostatním dosáhnout toho nejlepšího. Vést vysoce výkonný tým vyžaduje větší umění naslouchat, vycházet vstříc individuálním potřebám a schopnost zvládat široké spektrum úkolů. Jedním z přínosů sdíleného vedení je například větší přitažlivost pro skutečně talentované pracovníky.

**VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher