Produktový manažer a product owner (1/2): Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Chcete-li mít úspěšné produkty, potřebujete ve firmě obě tyto role. Existují mezi nimi však určité rozdíly.

Ilustrační snímek

Zejména v IT odvětví se objevují nové a nové role nějak spojené s produkty.

Role produktových manažerů a product ownerů („vlastníků produktu“) se mohou částečně překrývat. Produktoví manažeři jsou spíše orientováni na to mít nadhled a dívat se víc dopředu. Mají na starosti kontakt s lidmi z jiných oddělení a řeší jejich požadavky. Product owneři by zase měli dohlížet na každodenní práci vývojářů a také by měli zajišťovat, že v rámci vývojového týmu se dostatečně komunikuje.

Co dělá produktový manažer

Produktový manažer je zodpovědný za celkový úspěch produktu. Osoba v této roli proto musí spolupracovat s mnoha kolegy: s vývojáři, obchodníky, lidmi z financí, z marketingu a i s dalšími stranami. Produktový manažer má za úkol implementovat produktovou strategii společnosti.

Produktový manažer musí být zapojen do všech fází života produktu – od jeho uvedení na trh až do konce životnosti. Produktový manažer se tedy podílí na:

  • Stanovování priorit pro vývoj produktu
  • Shromažďování zpětné vazby od zákazníků
  • Rozhodování a případném řešení konfliktů
  • Sledování, jak si produkt vede

Produktový manažer je do jisté míry zapojen i do marketingu a prodeje, rozpočtování a péče o zákazníky.

Produktoví manažeři musí vždy zvažovat celou šíři produktů, které společnost vyvíjí a prodává, tvrdí článek na webu business2community.com. Musí také vědět, co zákazníci chtějí a získávat si od nich zpětnou vazbu během všech fází produktového vývoje.

 

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Produktový manažer a product owner (1/2): Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Aktuální

Produktový manažer a product owner (2/2): Proč potřebujete mít oba