Proč některé týmy nikdy neuspějí

Vedoucí pracovníci si často stěžují na problémy svých týmů, které nedokáží být dostatečně produktivní. Jednotliví členové mohou mít na svou činnost odlišné názory, to však zpravidla nebývá podstatou celkového neúspěchu týmu. Problémem číslo jedna je nesprávné složení týmu. Členství v týmu by mělo být založeno na pracovních přínosech, nikoli pozicích jednotlivých členů.

Druhý nejvýraznější problém týmové spolupráce pak zpravidla ještě předchází prvnímu. Jedná se o nejasný účel existence týmu. Stále hojně přežívá mýtus, že určitý počet zaměstnanců, kteří se s nějakou pravidelností scházejí tvoří tým. Ve skutečnosti tento popis ovšem vystihuje pouze nijak neprovázanou skupinu lidí, která společnou prací organizaci nějakou zvláštní hodnotu nepřináší. Tým potřebuje jasný účel své činnosti, který by měli plnit pracovníci, jenž se pro to nelépe hodí.

Jestliže máme pocit, že jsme členy týmu, který nedosahuje prakticky žádných větších výsledků, měli bychom se zamyslet nad jeho strukturou a smyslem jeho existence. Problém bude jistě v jednom z těchto faktorů. S takovým zjištěním nebo pocitem je třeba seznámit zbytek týmu a dále jej neignorovat. Od vedoucího týmu se v takové situaci očekává více iniciativy a vedení. Tým je třeba ujistit o tom, co dělá a z jakého důvodu tomu tak je.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: i-lead.com - International Leadership Associates
Zobrazit přehled článků ze zdroje i-lead.com