Porozumět rozhodování (1/2): Odhalte mentální modely, kterými se řídí rozhodnutí a chování lidí

Mentální modely jsou často ukryty hluboko, takže naše vědomá pozornost o nich leckdy ani neví. My však můžeme mentální modely poodkrýt tím, že využijeme strukturovaná interview. Ty pak můžeme vyjádřit jako jednoduché „pokud-pak“ poučky. A někdy si tak můžeme rovnou i zrekonstruovat miniteorii, kterou se dotyčný řídí.

Ilustrační snímek

Naše rozhodnutí vychází z našich představ o tom, jak svět funguje. Pomocí opakovaných rozhovorů můžeme prozkoumat mentální modely našich stakeholderů (např. zákazníků nebo manažerů) a získat tak lepší představu o tom, jak vnímají různé konstrukty nebo byznysové jevy, tvrdí článek obchodní školy INSEAD. Můžeme zkoumat pojmy jako jsou např.:

  • Společenská odpovědnost podniků (CSR)
  • Udržitelný růst
  • Kvalita služeb
  • Zaměření na zákazníka
  • Nové pracovní pozice (Chief Growth Officer nebo Customer Success Manager)

Může být užitečné prozkoumat, jak lidé k těmto konstruktům přistupují a jak je chápou. Poté si můžeme různé mentální modely porovnat. Můžeme se tak např. dozvědět, co je hnací silou, když velké společnosti najímají Customer Success manažera? A je to jiné, když tuto pozici obsazují mladé startupy?

Jak na to

Aby prozkoumání mentálních modelů během rozhovorů bylo přínosné, je zapotřebí, aby ti, se kterými se budete bavit, měli určité znalosti a zkušenosti. V opačném případě skončíte s neinformovanými dohady a smyšlenkami, které vám vlastně nijak nepomohou posunout se vpřed – potřebujete kvalitní respondenty.

  1. Vyberte téma, o kterém se chcete dozvědět více - např. orientace na trh (market orientation).
  2. Veďte interview a agregujte odpovědi vícero dotazovaných – ptejte se jich, jak přistupují k orientaci na trh nebo jak si tento pojem sami definují. Aktivně naslouchejte a všímejte si, zda se v něčem vícero odpovědí překrývá.
  3. Proveďte další kola interview – tentokrát však použijte jako výchozí bod předchozí odpovědi – řekněte „Zjistil jsem, že orientace na trh je zhruba… můžete mi říct, co vás k tomu napadá?
  4. Posléze budete mít už solidně definovaný konstrukt. Je čas začít s náčrtem toho, jak daný konstrukt dopadá na ostatní svět, jaký má vliv.

 

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Porozumět rozhodování (1/2): Odhalte mentální modely, kterými se řídí rozhodnutí a chování lidí

Aktuální

Porozumět rozhodování (2/2): Rozluštěte, jak lidé uvažují