Porozumět rozhodování (2/2): Rozluštěte, jak lidé uvažují

V předchozím článku jsme viděli, jak můžeme pomocí interview odhalit, na základě jakých mentálních modelů se lidé rozhodují. To může být užitečné, protože odborníci při zvažování toho, co udělat, využívají znalosti (ať už se řídí formální teorií nebo svojí vlastní, neformální teorií).

Ilustrační snímek

Poté, co jsme si jasně vydefinovali určitý konstrukt (v našem případě to byla orientace na trh), můžeme začít pokládat otázky trochu více zeširoka:

 • Jaké jsou hlavní faktory orientace na trh?
 • Jaké překážky brání vaší společnosti, aby byla více orientovaná na trh?
 • Jaké jsou hlavní výhody, které vyšší orientace na trh přináší?

Po důkladném prozkoumání konstruktu identifikujte moderátory (tedy faktory, které ovlivňují jak moc určité X způsobuje následek Y). Znovu bude třeba konsolidovat odpovědi z několika kol interview. Ptejte se také důvody, které stojí za určitými názory a úvahami.

 • Proč si myslíte, že X vede k tomu, že dojde k Y?

Poté si promyslete všechny identifikované propozice a úvahy. Některé možná půjde zkombinovat. Můžete například zjistit, že:

 1. Zvýšení výdajů na výzkum a vývoj během recese zlepšuje výkonnost společnosti poté, co recese odezní.
 2. Rostoucí investice do provozu vede k podobným výsledkům.

Oba tyto kroky můžeme označit jako budování kapacit. Proto můžete extrapolovat a dospět k závěru, že:

 • Investice do budování kapacit během recese vedou k vyššímu výkonu poté, co recese skončí.

Toto vše nám pomáhá pochopit, jak různí lidé vidí svět a jaké mentální modely u nich hrají roli. Podle článku obchodní školy INSEAD můžete tyto postupy použít k vygenerování nových poznatků o různorodých otázkách, např.:

 • Čím se řídí rozhodování inzerentů o tom, jak rozdělí peníze na reklamu mezi různé sociální sítě?
 • Čím se řídí rozhodování zástupců rizikového kapitálu, když zvažují, zda investovat do fintech startupů?
 • Jaké faktory jsou relevantní při přijímání specialistů na správu jmění v bankovnictví?

  -jk-
Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Porozumět rozhodování (1/2): Odhalte mentální modely, kterými se řídí rozhodnutí a chování lidí

Aktuální

Porozumět rozhodování (2/2): Rozluštěte, jak lidé uvažují