Pět kroků k efektivnímu vedení týmu

Pět kroků k efektivnímu vedení týmu

Firmy se v dnešním světě sice snaží prosazovat politiku ostrých loktů (nic jiného jim ostatně v konkurenci ani nezbývá), uvnitř však dbají především na to, aby zaměstnanci uměli spolu vzájemně v pracovních týmech dobře vycházet. Manažer týmu by měl jít příkladem, proto se mnohde pořádají kurzy týmového vedení. Zde je několik zásad, které se manažeři na těchto kurzech také učí:
* Než budete vést ostatní, veďte sami sebe. Chovejte se ke svým podřízeným tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám i k sobě navzájem. Někdy to není lehké – proto se manažeři obrací na manažerské kouče.
* Poskytněte zaměstnancům pocit osobní odpovědnosti za produkt či službu. V první řadě je třeba zjistit, co každého ze členů týmu motivuje (někoho motivují peníze, jiného flexibilní pracovní doba) a to uplatňovat. Pak je nutné definovat cíl a nechat zaměstnance, aby sami uplatnili kreativitu a našli cesty k tomuto cíli. Ve výsledném efektu by si měli říci „to je náš produkt“.
* Vytvářejte atmosféru důvěry. Podporujte spolupráci zaměstnanců a přistupujte ke svým podřízeným s potřebnou empatií. Tradiční management založený na hierarchii se příliš neosvědčil – nadřazení manažeři bývají obvykle izolováni od běžných problémů. Komunikujte s lidmi tak, aby věděli, že se na vás mohou s čímkoli obrátit.
* Sdílejte s ostatními své zkušenosti. Vaše snahy by měly směřovat k tomu, aby někdo mohl převzít vaši práci, kdybyste z firmy odešli.
* Názor každého se počítá. Nedělejte rozdíly mezi muži a ženami, hodnotami a názory. Každý zaměstnanec má jiné nadání a může je ve firmě uplatnit.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com