Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, že sdílené systémy a komunikační technologie jsou velmi užitečné, stále však musíme pamatovat na jejich omezení. Osobní jednání v rámci týmu jsou stále velmi důležitým komunikačním kanálem. Právě při nich totiž vzniká důvěra a vzájemné porozumění. Proto potřebujete lidi aspoň čas od času dostat do jedné místnosti, protože tím napomůžete sdílení znalostí a usnadníte zpracování a vyřešení komplexních témat.

Ilustrační snímek

Spolupráce může být posílena také tím, když celá společnost bude ochotna začlenit určité kroky do pracovních postupů a začne připravovat a uskutečňovat globální projekty. Zásadní je vytvořit způsob, jak mohou být rozptýlené znalosti a dovednosti propojeny, aby mohly být využívány při vývoji nových produktů a služeb.

Dalším pozitivním dopadem bude, že když to společnost dělá dobře, její firemní kultura bude postupně stále otevřenější a bude napomáhat spolupráci ve všech aktivitách. Státní hranice tak přestanou být překážkou, tvrdí článek publikovaný obchodní školou INSEAD.

Perspektiva jednotlivce

Pro většinu lidí není práce s lidmi, kteří jsou od nich odlišní a stojí na druhé straně nějaké dělící linie než oni sami, přirozená. Pokud to jejich role vyžaduje, je dobré jim pomoci tím, že jim umožníte osvojit si nezbytné dovednosti na menších projektech, které nejsou pro byznys životně důležité. Postupně se tak rozvine vzájemná důvěra i ony potřebné dovednosti.

Tři základní hodnoty

Abyste úspěšně propojili lidi napříč všemi druhy dělících hranic, musíte podporovat:

  • toleranci pro rozmanitost,
  • transparentnost při rozhodování,
  • důvěru, která přichází právě s tím, jak lidé zažívají toleranci a transparentnost.

Multikulturní lidé

Existují však i lidé, kteří jsou ve schopnosti překonávat hranice, které obvykle lidi rozdělují, přirozeně obratní. Když člověk vyrůstá v prostředí více než jedné kultury, je pro něj pochopení různých sociálních norem a odlišných chování lidí něčím přirozeným. Rozhodně to pro něj není hrozbou nebo překážkou. Schopnost přepínat kulturní rámce těmto lidem usnadňuje vedení globálních týmů a tím i podporu vývoje nových produktů nebo překlenování odlišností v přístupech na různé trhy.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (1/2)

Aktuální

Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (2/2)