Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (1/2)

Jedním z nejdůležitějších cílů manažerů v mezinárodních společnostech je efektivně překlenout všechny druhy diverzity. Ty mohou mít podobu rozmanitosti geografické, kulturní nebo institucionální.

Ilustrační snímek

Nadnárodní společnosti se proto musejí zabývat národními, kulturními, ekonomickými i organizačními dělícími liniemi. Jak se společnosti snaží dosáhnout co nejefektivnější globální integrace, mohou se objevit mnohé konflikty.

Místní prostředí jsou různorodá

Dělící linie mohou mít formu odlišných účetních postupů nebo norem. Velmi časté jsou také rozdíly v pracovněprávní oblasti. Existují však i jemnější hranice, jako jsou například preference zákazníků, pokud jde o komunikační kanály, které upřednostňují, nebo o nejrůznější kulturně podmíněné záležitosti.

Různé podmínky a dělící linie lze nalézt jak mezi jednotlivými geografickými a kulturními oblastmi, tak také v různých funkčních oblastech v rámci jednoho regionu. A když je konečně vše vyřešeno a účinné globální řešení je nalezeno, dojde třeba k fúzi nebo akvizici a nastává to celé znova, protože se objeví nové dělící linie – v těchto případech zejména organizační.

Odlišné kultury, postoje i chování mohou převládat ještě po dlouhou dobu, tvrdí článek na webu obchodní školy INSEAD. Například v případě fúze, ze které vznikla společnost Novartis, se zaměstnanci ještě dlouho po fúzi stále identifikovali se svými původními zaměstnavateli, nikoli s Novartisem.

Přesahujeme hranice

Nadnárodní společnosti potřebují rozdíly překlenout, a přitom si stále zachovat dostatek rozmanitosti a jedinečnosti jednotlivých lokalit. Tím konečným cílem samozřejmě zůstává vytvářet produkty, procesy, služby a obchodní modely, které konkurenti nebudou schopni snadno okopírovat. Jednotlivé provozy i jednotlivci proto potřebují rozvíjet své schopnosti a pochopení nezbytné pro vytvoření společnosti, která funguje hladce v různých kontextech, kulturách a zeměpisných oblastech.

Je jasné, že pro udržení tak potřebné komunikace jsou zapotřebí společné nástroje a procesy. Měly by být zavedeny i sdílené systémy a postupy, stejně jako společné protokoly a metriky, protože existence tohoto pevného společného základu je naprosto nezbytná. Nadnárodní organizace prostě musí být schopna dobře komunikovat uvnitř sebe sama.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (1/2)

Aktuální

Nadnárodní společnosti: Jak přesáhnout hranice a propojit lidi (2/2)