Myšlenkové postupy pro racionální řízení – I. díl: Rozhodovací analýza

Jan Průcha

Univerzální a osvědčený postup pro složité rozhodování existuje!

Sportovní tým nevyhraje zápas, protože se jeho členové mají rádi. Vyhrává proto, že hraje chytře, že umí hrát lépe než protivník, že se vyhýbá zbytečným omylům a že táhne za jeden provaz jako koordinovaná jednotka. Kamarádství může vyrůst ze vzájemné úcty ke schopnostem druhých, ale většinou je výsledkem, nikoliv účelem týmu. A zcela určitě to není mechanismus, který vede tým k úspěchu. Hlavním cílem týmu je vítězství, a to má mít každý člen týmu pevně na mysli. Ale když analyzujete, jak se zápas vyhrává, objevíte, že se tak děje, protože všichni hráči vědí, co mají dělat a jak mají své snahy koordinovat.

Uvažujme běžný manažerský tým

Jeho členové jsou specialisty ve všech požadovaných oblastech, mohou přinést jedinečný příspěvek, neboť mají jedinečné zkušenosti a znalosti. Budou to nutně různé typy lidi: bude tu podnikavý člověk s dynamickou povahou a rychlým rozhodováním. Finanční expert zaměřený na čísla s dokonale vyvinutou schopností postupovat systematicky i pod tlakem. Odborník na prodej a marketing s neskrývaným nadšením a občas i s neskrývanou netrpělivostí. Ředitel výzkumu a vývoje, schopný udržet rovnováhu mezi možným a žádoucím. Výrobní manažer, motivovaný hlavně tím, co vše je třeba udělat, aby každý den výrobky opustili bránu továrny. Všichni tito muži a ženy jsou v týmu, protože jsou různí a protože mohou nabídnout různé schopnosti. Třeba by si spolu nevyjeli na víkend, ale mají-li společný cíl a k tomu metody pro koordinaci své práce, mohou se stát úspěšným týmem.

Existuje nějaká metoda pro koordinaci jejich úsilí? Taková, která by sestávala z jednoduchých, obecně přijímaných, rozumných vodítek a postupů vyjádřených v jazyce srozumitelném všem? Z postupů, které by překlenovaly rozdíly uvnitř týmu a mezi jeho jednotlivými funkcemi? Z postupů, které tým může používat společně při plnění svých povinností, aniž by se bránilo jednotlivcům v jejich práci a aniž by se přidávaly nové, zbytečné kroky?

Metodika Kepner-Tregoe: Osvojte si univerzální nástroj nejen pro týmové rozhodování

Právě tak, jako je potřeba dát členům sportovního týmu pokyny a rady, které koordinují schopnosti jednotlivců a umožní jim vyhrát zápas, je potřeba dát i manažerskému týmu společné pokyny a postupy. Pokyny a postupy pro sběr, distribuci a využívaní informací k řešení problémů a přijímání rozhodnutí při každodenní snaze budovat organizaci.

Doveďme analogii ze sportu trochu dále. Sport překlenuje jazykové i kulturní rozdíly. Brazilský fotbalista může hrát fotbal v jakékoli zemi. Může přecházet z jednoho týmu do druhého, protože pravidla jsou mezinárodní. Schopnosti dobré týmové práce jsou převoditelné ve sportu a právě tak i v managementu. Schopný manažer může být členem mnoha týmů, pomoci všude, kde jsou třeba jeho schopnosti a zkušenosti, jako aktivní partner v koordinované činnosti, která organizaci pohání vpřed.

Vezměme si jako příklad společnost obchodující ve dvaceti zemích. Stojí před zásadním rozhodnutím. Měla by i nadále pronajímat skladovací a manipulační prostory v antverpském přístavu, nebo by se měla přestěhovat na nějaké jiné místo, a pokud ano tak kam? Až se rozhodne o novém umístění, co dál? Postavit nové budovy? Pronajmout stávající? Vytvořit společný podnik s někým, kdo má potřebné budovy k dispozici? Do těchto rozhodnutí musejí být zapracovány otázky finanční, doba potřebná na změny, náklady na dopravu, úvahy o prodeji a marketingu …

V Evropě se sešla pracovní skupina vedoucích pracovníků z pěti zemí. Byli z různých organizačních úrovní, měli rozdílné odborné znalosti a mluvili rozdílnými mateřskými jazyky. Mnozí z nich nikdy společně nepracovali - někteří se dokonce nikdy neviděli. Ale všichni měli společnou znalost o systematickém rozhodovacím postupu z metodiky Kepner-Tregoe a všichni z nich znali angličtinu natolik, aby ji mohli používat jako společný jazyk.

Během následujících dvou dnů se propracovali celým souborem rozhodnutí. Věděli, kde mají začít, jaké otázky klást, jak postup dokumentovat, jak prezentovat doporučení. S minimálním překladem byl každý účastník schopen stále chápat, co se děje, klást otázky a odpovídat tak, že každý rozuměl, co ostatní říkají. Žádné ztráty času přemýšlením o významu toho, co řekli ostatní.

Nemusíme hned řešit situaci z mezinárodního prostředí. Dejme dohromady do jedné místnosti lidi z prodeje, výroby a financí tuzemské firmy, sídlící v jedné budově a představme si stejný orchestr. Jak společně postupovat je stejně důležité, ať lidé pocházejí z různých zemí nebo ze stejného patra.

Příští článek bude o metodě Kepner-Tregoe pro systematické vyhledávání příčin.

 

(Napsáno s využitím publikace Kepner-Tregoe: The New Rational Manager.)

Články v sérii

Aktuální

Myšlenkové postupy pro racionální řízení – I. díl: Rozhodovací analýza

Aktuální

Myšlenkové postupy pro racionální řízení – II. díl: Analýza problému