Měníme chování za pomoci gamifikace (1/2)

Gamifikace není jen jednorázové řešení aktuálních, krátkodobých problémů. Ve skutečnosti nám může posloužit jako skutečně silný nástroj, díky němuž dokážeme změnit chování zaměstnanců a dosáhnout zlepšení i v dlouhodobějším horizontu. Můžeme ji také využít k vybudování lépe pracujících týmů nebo k posílení vazby mezi organizací a jejími zaměstnanci.

Ilustrační snímek

Uznání zaměstnanců: 2 příběhy

V programech ocěňování zásluh zaměstnanců by se měly prolínat 2 příběhy: jeden z pohledu dotyčného jedince a druhý z pohledu celé organizace. První je o individuálním úspěchu zaměstnance. Osobní úspěchy by následně měly být druhým příběhem propojeny s globálnější, širší perspektivou. Umožníte tak zaměstnancům cítit, že jsou součástí něčeho většího.

Gamifikaci zde využijete ve formě různých "badges" – odznáčků a symbolů, které slouží jako vizuální vyjádření jednotlivých úspěchů, radí nám článek na webu business2community.com.

Rozvoj schopností

Rozvíjení schopností a talentů zaměstnanců pomůže každé organizaci úspěšně zvládat nové výzvy. Při hraní her se vaší postavě se zlepšujícími se schopnostmi otevírají vyšší úrovně a čekají na ni náročnější výzvy.

Tento model můžete použít i pro učení na pracovišti. Vaším cílem v takovém případě bude povzbudit kolegy, aby své dovednosti neustále rozvíjeli a účastnili se školení. Docílíte toho tak, že opět propojíte jejich učení s dosahováním individuálních zásluh i s dosažením cílů celé organizace.

Kolegy můžete odměňovat i za certifikace získané mimo vaši společnost. Oceňovat byste měli i jakékoli jiné vylepšení jejich schopností. Využijte zkrátka uznání k podpoře profesního růstu. Odměňováním snahy o rozvoj u každého jednotlivce měníte firemní kulturu a vytváříte takovou, která lidi vede k rozšiřování jejich schopností a seberozvoji.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Měníme chování za pomoci gamifikace (1/2)

Aktuální

Měníme chování za pomoci gamifikace (2/2)