Manažer v roli kouče

Manažer je zodpovědný za motivaci svého týmu k dosažení nejvyššího potenciálu. Když se nad tím zamyslíte, role kouče může být definována přesně stejným způsobem. V roli manažera je důležité být zároveň koučem, abyste lépe porozuměli jedinečným hodnotám každého pracovníka.

Ilustrační snímek

Na základě těchto znalostí mohou manažeři přesouvat zaměstnance na pozice, kde mohou být nejefektivnější a angažovaní. Následující podněty vycházejí z knihy „Coaching for Performance“ od experta na rozvoj manažerů, Sira Johna Whitmora.

Proč je perspektiva kouče důležitá?

Když požádáte manažery, aby jednali jako trenéři, iniciujete kulturní transformaci v celé organizaci:

  • Nové sladění pracovníků a manažerů vede k podnikové kultuře pozitivní spolupráce. Zvyšuje se důvěra zaměstnanců v management, protože vědí, že nadřízení je vnímá z hlediska jejich dovedností a potenciálu.
  • Vyšší úroveň zapojení zaměstnanců, kteří sami přináší své odborné znalosti a kvality do projektů, aniž by k tomu museli být vyzýváni.

Lepší výkon společnosti

Trenéři pomáhají pracovníkům identifikovat jejich nejsilnější oblasti dovedností. Institut Gallup ve svém výzkumu dokonce uvádí, že pracovníci, kteří znají a využívají své silné stránky, v průměru zvýšili své tržby o 10 až 19 %, zatímco jejich společnosti zaznamenají o 14 až 29 % vyšší zisky.

Naučit se koučovací dovednosti netrvá dlouho

Manažeři mohou zlepšit své koučovací dovednosti za krátkou dobu, ale musí chtít investovat do vlastního vzdělávání.

Koučování se liší od poradenství

Když se odborníci na rozvoj vedení ptají manažerů na jejich koučovací dovednosti, mnozí uvádí, že už dříve věděli, jak být dobrými kouči. Když však tito manažeři mají prokázat své koučovací schopnosti, drtivá většina nabízí rady nebo řešení. To ale není koučovací přístup.

Jasná očekávání a cíle jsou klíčové

Podle výzkumu organizace Gallup pouze 26 % zaměstnanců uvádí, že zpětná vazba, kterou dostanou, jim pomáhá dělat lepší práci. Manažeři v roli koučů nicméně svým zaměstnancům sdělují jasná očekávání. Tyto cíle staví do kontextu, který optimalizuje silné stránky jednotlivců a zlepšuje týmovou práci.

Dobré koučování je interaktivní. Manažeři jako kouči tráví čas nasloucháním, ale také se zaměřují na reakci na zpětnou vazbu, kterou dostanou. Když podniknete kroky na základě zpětné vazby, budujete důvěru a angažovanost.

 

-bb-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com