Kdy je porada jen ztrátou času?

Současné firmy znatelně pociťují zahlcení informacemi. Jedním z důvodů přílišné existence různých informací jsou i neefektivní, zbytečné porady. V některých podnicích zaměstnanci neustále přecházejí z jedné porady na druhou a ztrácejí tak čas věnovat se své konkrétní činnosti. Porady, které by mohly trvat jen 15 minut tak mnohdy zabírají celé hodiny a to je velká chyba. Čím se tedy liší efektivní porada od zbytečné? Efektivní porada je pro společnost jednoduše přínosná.

- Efektivní porada vždy na prvním místě předpokládá dobrý důvod konání.
- Efektivní porada vychází k přesně vypracované agendy.
- Efektivní porada je přesně časově vymezena.
- Efektivní porady se účastní jen předem dobře připravení zaměstnanci, kteří obdrželi agendu a mohli se osobně seznámit s jednotlivými body diskuse i tím, co se od nich čeká.
- Efektivní poradu a diskusi řídí schopná osoba, autorita, která zajistí projednávání daných bodů agendy.

Neefektivní a tedy zbytečná porada je vždy ztrátou času i energie a společnosti nepřináší nic (kromě neproduktivního zahlcení nepotřebnými informacemi). Taková porada se vyznačuje nejasným důvodem k setkání, nepřesnou či žádnou agendou, neřízenou diskusí nad předem nejasnými tématy. Častou chybou je také časové plánování porady, případně absence jakéhokoli časového rozvrhu.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online