Je vaše organizace pomalá a ospalá, když dojde na inovace? (1/2)

Podívejme se na faktory a problémy, které brání velkým společnostem v tom, aby přicházely s inovacemi.

Ilustrační snímek

Inovacím se dobře daří v dynamických společnostech, které vedou své zaměstnance k nacházení nových řešení a přijímání rizika. Autor článku na webu management-issues.com byl jednou osloven, aby pomohl velké společnosti stát se inovativnější.

Situace byla následující:

  • Současné kapacity: Zaměstnanci hledají inovace téměř výhradně v oblasti zefektivnění provozních aktivit.
  • Inovace se odehrávají v rámci celé společnosti jen někde: Inovace se nenacházely všude, byly omezeny jen na několik málo míst
  • Neexistoval žádný standardizovaný postup, který by zaměstnancům usnadnil být inovativnější
  • Průmyslové trendy: Vědělo se, že klienti preferují dodavatele, kteří jim pomáhají inovovat

Generální ředitel měl svou vizi pro řešení těchto nesnází. Zakládala se na:

  • Odlišení se od konkurence: Inovace měly být do budoucna nacházeny i jinde, nejen v oblasti provozní efektivity
  • Zaměření se na klienty: Inovace by měla vycházet i ze zkušeností zaměstnanců, kteří jednají s klienty. Nové příležitosti měly být identifikovány na základě trendů, které ovlivňují právě klienty dané společnosti
  • Standardní metoda: V rámci společnosti by měla být zavedena metoda a standardní výrazy a jazyk týkající se inovací

Jaké bývají hlavní překážky?

Společnost často vybuduje kulturu zaměřenou na provozní efektivitu, která však má tendenci bránit rozvoji inovací jinde. Dalším problémem je nedostatek důvěry v zaměstnance a postoj silně averzní k přijímání rizik. Stává se také, že vedoucí pracovníci nemají žádnou odpovědnost za inovace. Pokud tuto odpovědnost mají, potom však často chybí měření výkonnosti v této oblasti a také chybí vhodně nastavené mechanismy odměňování.

V neposlední řadě je pak problémem nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci, kteří jednají s klienty, a těmi v jiných rolích. To může vést k tomu, že se společnost nezabývá trendy na trhu a nereaguje na potřeby klientů. To platí zejména pro velké nadnárodní společnosti.

 

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Je vaše organizace pomalá a ospalá, když dojde na inovace? (1/2)

Aktuální

Je vaše organizace pomalá a ospalá, když dojde na inovace? (2/2)