Je práce na dálku v souladu s kulturou vaší organizace?

Není pochyb o tom, že zájem o práci na dálku bude mezi zaměstnanci řady organizací narůstat i po skončení pandemie. Ne každá organizační kultura je však na toto nyní připravena. 

Ilustrační snímek

Snad všichni jsme během posledních týdnů vedli diskuzi s lidmi a přáteli, kteří poprvé naplno zažili, co to znamená pracovat z domova. Byly jejich reakce spíše pozitivní, nebo negativní? Jsou schopni se novým podmínkám přizpůsobit?

Z aktuálních průzkumů a internetových diskuzí, které se v této době objevují, vychází trend práce z domova pozitivně. Řada zaměstnanců si do budoucna dokáže představit, že svůj pracovní rozvrh přizpůsobí tak, aby zahrnoval alespoň část času stráveného prací z domova.

Mnozí z nás se velmi rychle adaptovali na interakci prostřednictvím online nástrojů a videokonferenčních služeb. Někteří se dokonce účastnili telemedicínských schůzek s lékaři, což je další z objevujících se trendů. A sociální distancování proniklo mimo jiné do nárůstu sledovanosti televize, ačkoliv samotná média pandemie zase tolik ve změně způsobu práce neovlivnila. Díky síti 5G, internetu a cloudu, které ještě před několika lety nefungovaly, jsme během krátké doby zvládli přejít na režim komunikace na dálku bez přílišných obtíží. To vše naznačuje, že zdravotní krize významně urychlí trend digitalizace a distanční práce.

Výhody a nevýhody práce na dálku už byly v médiích mnohokrát probírány, tak je nemá smysl nyní dále rozebírat. Zajímavější je diskutovat organizační aspekty a její připravenosti na narůstající trend distanční práce. Pandemie např. konzultačním firmám nebo projektovým týmům ukázala, že ačkoliv firemní politika umožňuje fakticky lidem žít kdekoliv a distanční nástroje lze využít dokonce i k efektivnímu náboru talentů na dálku, tak i přesto tito většinu své práce vykonávají v týmech a na cestách. Jejich práce je z velké části o osobních vazbách.

Práce z domova může mít tedy významný dopad na kulturu organizace, zejména pokud kulturu firmy považuje vedení za jednu ze silných stránek organizace, ne-li dokonce konkurenční výhodu. A jelikož je v dnešní době kladen vysoký tlak na značku zaměstnavatele a přívětivé firemní prostředí, které zkrátka a dobře lidé utvářejí, je pravděpodobné, že toto dilema se dotýká většiny společností.

Udržení vysoké hodnoty kultury organizace se tedy stane klíčovou výzvou v následujících měsících a letech. Jednou ze zásad, která může tento cíl podpořit, je nutnost vyžadovat, aby ti, kteří budou pracovat z domova, dodržovali obdobný rozvrh a podmínky jako lidé pracující v kanceláři.

Práce na dálku také zajisté vyvolá i další otázky:

  • Jaký bude mít dopad na loajalitu zaměstnanců?
  • Co lze udělat pro větší angažovanost zaměstnanců, kteří pracují na dálku?
  • Co je třeba udělat, aby byly zachovány hodnoty organizace?
  • Je vůbec kultura naší vlastní organizace slučitelná s prací na dálku?

To jsou klíčová témata a otázky, které nás v blízké budoucnosti čekají.

 

 

-bb-

 

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review