Je jedno, jak dobří stratégové jste, když svůj plán neumíte realizovat...

Nedostatky špatné strategie jsou obvykle bolestně zřejmé – přinejmenším v retrospektivě. Ale dobrá strategie může selhat také, a když se to stane, je často těžší určit důvody. Zatím přes zjevný význam dobrého plánování, relativně málo manažerů přemýšlí o tom, jak proměnit dobrou strategii v ještě lepší výsledky.

Manažeři s MBA vzděláním umí velmi dobře rozhodovat ve věcech strategického plánování, ale už tolik neexcelují při jeho uskutečňování. Jak plán nejlépe zrealizovat se ale nenaučí ve škole. Musejí se učit z vlastních chyb a praxí získávat zkušenosti. Opravdu zkušených manažerů v tomto směru ovšem není mnoho.

Tento nedostatek odbornosti může mít vážné následky. V nedávném průzkumu vedoucích pracovníků u 197 společností respondenti uvedli, že jejich firmy dosahovaly jen 63% očekávaných výsledků z jejich strategických plánů. To je mezera mezi plánem a skutečným výkonem, neschopnost firmy vykonat strategii účinně.

Několik klíčů k lepší účinnosti:

-Vyvinout modely pro různé situace, jež mohou nastat

-Nezapomenout na plán
Plány jsou často prostě odsouhlaseny a pak zapomenuty. Pokud je plán dobrý, striktně se ho držte.

-Často hodnotit výkon
Tím že se zkrátí cyklus sledování výkonu, může vedení mnohem pružněji reagovat na změny.

-Komunikovat
Společnost často škodí sama sobě tím, že vytváří kulturní rozdíl mezi manažery navrhujícími strategii a osobami, postavenými níže v hierarchii, které plán uskutečňují. Schůzky mezi výkonným a vedoucím týmem by měly být časté a pravidelné.

-ds-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton