Inovace klíčového produktu (2/2): 4 kroky k úspěchu

V předchozím článku jsme viděli, že inovace neznamená pouze hledání zcela nového produktu a objevování nových končin. Jde také o to, aby současný produkt byl cennější.

Ilustrační snímek

V rozhovoru na webu obchodní školy Wharton popisuje profesor David Robertson čtyřstupňový proces inovace již existujících produktů.

1) Identifikujte nejlepší produkty

Hledání klíčového produktu nemusí být vždy snadné. Přesto zkuste i vy přijít na to, co zákazníci díky vašemu produktu získávají. V případě společnosti Lego je to malý umělý dílek stavebnice, u dodavatele barev zmíněného v předchozím článku to byla plechovka barvy.

2) Určete, co se nezmění

Pro vaše inovační úsilí potřebujete určitý stabilní základ, od kterého se budete moci odrazit. Proto se rozhodněte, co zůstane stejné, co se nezmění.

3) Přicházejte s kreativními nápady

Existuje mnoho způsobů, jak dospět k tvůrčím myšlenkám. Během tohoto kroku budete také hodně připravovat prototypy a experimentovat.

4) Poskytněte svobodu vývojářům produktů

Firmy, které jsou ve vývoji produktů zkušené, si už nastavily role a odpovědnosti. Existují odpovídající procesy, metriky a také systém odměn. Jenže to všechno pracuje proti typu inovací, které se chystáme nalézt. Nyní musíte změnit způsob, jak je váš produktový tým zvyklý pracovat.

Vývoj musí být nyní organizován kolem hlavního produktu. Vaši lidé také musejí mít svobodu, aby mohli přemýšlet v širších souvislostech. Chtějte po nich, aby přemýšleli o dalších návazných službách, partnerech nebo o kanálech, jak dostat produkt na trh.

Cokoli povede k tomu, že zákazníci získají díky vašemu klíčovému produktu větší hodnotu, je krok správným směrem. Snažit se vyrobit nové, převratné a revoluční produkty je oproti popisovanému přístupu docela nebezpečné.

Snaha vyvinout skutečně převratný produkt je totiž velmi drahá, obtížná a často se nezdaří. Proto byste měli zkusit začít uvažovat i v malém a vylepšovat věci, které souvisejí a nebo doprovázejí klíčový produkt, který již dnes máte a prodáváte.

-jk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton

Články v sérii

Aktuální

Inovace klíčového produktu (1/2): Jak prodat plechovku barvy draho

Aktuální

Inovace klíčového produktu (2/2): 4 kroky k úspěchu