Globální růst včera a dnes

Porovnání mezi jednotlivými státy nám ukazuje, že produktivita bývá často více ovlivněna provozními faktory, jako je rozsah výroby nebo nastavení procesů, než úrovní vzdělání pracovníků. Bylo to tak minimálně v roce 1993 a zdá se, že tyto poznatky získané výzkumem provedeným organizací McKinsey Global Institute (MGI) stále platí. Naznačuje to například nárůst produktivity ve Švédsku, které odstranilo některé obchodní bariéry související s půdou a cenotvorbou. Růst produktivity v odvětvích, kterých se tato opatření dotkla, pak byl ve srovnání se zbytkem Evropy mnohem silnější. Nyní můžeme očekávat výrazný růst produktivity i u malých a středních firem, protože rozvoj mobilních aplikací a cloudových řešení jim velice usnadňuje zavádění inovativních postupů. Nové organizační struktury a zeštíhlování výroby spojené se snižováním množství odpadu jsou další dva faktory, které mají dalekosáhlé pozitivní dopady na produktivitu, tvrdí článek na webu mckinsey.com.

Souvislosti s produktivitou práce

Výzkumníky zajímalo, jaké byly v minulosti hlavní zdroje a spouštěče hospodářského růstu. Celkový hospodářský růst byl živen dvěma faktory: přibývající pracovní silou a nárůstem průměrné produktivity práce. Obsáhlým výzkumem se podařilo zhodnotit velký set faktorů – výrobní technologie i provozní podmínky. Se zvolenou metodologií se nakonec dospělo k závěru, že od roku 1964 rostl HDP průměrným tempem 3,8 % ročně. A více než polovina tohoto každoročního přírůstku byla způsobena nárůstem produktivity práce. Během posledních 40 let byl pak vliv produktivity práce stále silnější a silnější. Tento trend je očividný především tam, kde se trhy teprve rozvíjejí.

Naděje spočívá v dohánění šampiónů

Populace v mnoha zemích stárne, a proto bude počet pracovníků v budoucích 50 letech vzrůstat přinejlepším jen velmi pomalu. Z tohoto důvodu bude hospodářský růst v budoucnu záviset téměř výlučně na zvyšování produktivity práce. Předchozí práce MGI naštěstí naznačují, že v mnoha zemích jsou početné příležitosti pro realizaci tohoto nárůstu. Stačí, aby se země, které dnes nedosahují nejlepších výsledků, aspoň přiblížily k úrovni dnešních šampiónů. Dokonce i ty země, které prodělaly obrovský nárůst produktivity práce – např. Čína a Indie – stále ještě silně zaostávají za těmi nejlepšími, např. za USA. Produktivita práce se také může prudce zvýšit spolu s tím, jak budou odstraňovány bariéry bránící obchodu a přímým zahraničním investicím.
 
-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Budoucí hospodářský růst závisí na zvyšování produktivity

Aktuální

Globální růst včera a dnes