Budoucí hospodářský růst závisí na zvyšování produktivity

Ilustrační snímek

Během posledního půlstoletí jsme byli svědky do té doby nevídaného nárůstu jak HDP, tak HDP na obyvatele. Historicky byl růst HDP vždy způsoben kombinací dvou faktorů: vzrůstajícím počtem pracujících lidí a zvyšováním produktivity jejich práce. Globální hospodářský výkon tak roste díky tomu, že se manažeři a šéfové snaží učinit své firmy konkurenceschopnými, píše web mckinsey.com. Inovace a investice, díky kterým má být poražena konkurence, přispívají velkou měrou ke globální prosperitě.

Potřebujeme vzrůstající produktivitu

To, co se skutečně počítá, je produktivita práce. Ta může být zvyšována zaváděním nových technologií a používáním nových manažerských přístupů. Produktivita práce byla klíčovým faktorem, který ovlivňoval růst HDP velkou měrou už od časů průmyslové revoluce. A její důležitost dnes, s mnoha rozvíjejícími se trhy a masivním nástupem IT technologií, je stále zásadní. Odhadovat, jak se produktivita bude vyvíjet v budoucnu, to není snadný úkol. Je však pravdou, že pouze vzrůstající produktivita zabezpečí další růst HDP. Dnes HDP roste relativně rychle, což však může brzy skončit kvůli demografickému vývoji a pozvolnému poklesu pracovníků.

Produktivita skutečně může růst

Naštěstí pro další růst produktivity existuje mnoho příležitostí. Nabízejí je zejména moderní přístroje a umělá inteligence – oboje může zásadně zvýšit produktivitu práce znalostních pracovníků. S novou technologií také může být zefektivněno mnoho procesů. Navíc s tím, jak se ženy budou stále více zapojovat do hospodářského života ve všech zemích světa, získáme i nový zdroj mimořádných talentů. Demografické podmínky tak nemusejí nutně znamenat, že už svět neporoste tak jako dosud. Nemusí přijít časy stagnace. Dlouhodobý úspěch závisí především na tom, zda se nám povede být čím dál tím více produktivnější. Dnes existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými firmami, ale i celými odvětvími a státy. Někdy jsou dvě odvětví v rámci jediného státu opravdu velmi rozdílná, aspoň co se produktivity práce týče.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Budoucí hospodářský růst závisí na zvyšování produktivity

Aktuální

Globální růst včera a dnes