Change management v neziskovém sektoru - inspirace od protinožců

Na konci devadesátých let minulého století se v Austrálii uskutečnilo několik významných změn v oblasti neziskového sektoru. Úspěch těchto změn znamená dodnes inspiraci i pro ostatní části světa. Případová studie místní univerzity se zaměřila na jednu z těchto změn, konkrétně projekt change managementu v malém podniku, jenž nazývá XY. Nezisková organizace XY zabezpečující provoz chráněných dílen pro postižené občany začínala se značnými aktivy, jak už to však v tomto sektoru bývá, nebyla ji předurčována dlouhá budoucnost. S postupným úbytkem kapitálu se správní rada této organizace rozhodla vypracovat plán podnikové změny, na němž se měla podílet i australská vláda, která je v neziskovém sektoru jedním z největších akcionářů.

Nejprve byla vypracována zpráva pro vládu, v níž byly stanoveny přesné pojmy z oblasti neziskového sektoru, jednotlivé subjekty do něho spadající (charitativní organizace, zdravotní organizace, církevní organizace apod) a přesné úkoly těchto subjektů. Na základě této zprávy byl v roce 1991 vydán zákon o sociálním zabezpečení (**Social Security Act**). Ten vyústil v sociální politiku země, mezi jejíž konkrétní atributy patřil mimo jiné i důraz na change management v neziskovém sektoru.

Samotný proces změny v organizaci XY zahrnoval průhledný a stálý způsob podnikání, novou personální a obchodní politiku, konzultace s akcionáři a spolupráci jako takovou, rozšíření působení organizace v oblasti služeb. Důležitou součástí byla i identifikace vhodného umístění firmy a potřebného vybavení, pobídkové platby nebo zavedení podnikového informačního systému. Plán byl v této organizaci implementován za chodu (**just-in-time**) a za podpory vlády. Dnes je tato organizace již velmi perspektivní. Je to společnost s mnoha obchodními, finančními a vzdělávacími možnostmi – společnost s vynikající vnitřní organizací a perspektivní budoucností.
Zdroj: Management Case Study Journal - časopis University of South Australia
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Case Study Journal