Sedm rad pro otázky a odpovědi na prezentacích

Mnoha pracovníkům, kteří mají vést veřejnou prezentaci dělají starosti závěrečné okamžiky jejich výstupu, obecně věnované otázkám potenciálních zákazníků. Obávají se, že nebudou umět odpovědět na konkrétní otázku, že tazatel zpochybní jejich autoritu a adekvátnost poskytnutých informací, že bude tazatel proti nim zaujatý, že ztratí nad prezentací kontrolu apod.

Otázky jsou s budou součástí každé prezentace. Poskytují zpětnou vazbu o tom, jak byla prezentace přijata a dávají přednášejícímu možnost vysvětlit možná nedorozumění. Nic nedokáže tak impresivně odhalit znalosti, důvěryhodnost a komunikační dovednosti jedince jako právě odpovědi na nepřipravené otázky. Jediný problém spočívá v udržení diskuse v patřičných mezích. Přednášející by proto měl udělat následující:

- Vysvětlete, jak a kdy budete odpovídat na dotazy.
- Nikdy neohlašujte konkrétní časový úsek pro konkrétní počet otázek.
- Určete hranice pro kladení otázek a odpovídání na ně.
- Pamatujte si, že nemusíte odpovídat na každou otázku.
- Nenechte několik horlivých tazatelů ovládnout celou diskusi.
- Odpovídejte tak, abyste posílili svou pozici.
- Dávejte si pozor, abyste neodpovídali ve větším rozsahu, než tazatelé očekávali.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher