Řešení marketingových prezentací

Obchodní reprezentanti potřebují ke své práci prezentace šité na míru jednotlivého zákazníka, takové, které osloví jeho specifické potřeby. Mají možnost využít firemní prezentace a vynechat části, které nepotřebují. Nebo vytvářet vlastní sady slajdů s nekvalitním designem, které nebudou v souladu s firemním image, se kterým si dalo takovou práci marketingové oddělení.

Ani jeden přístup nepovede k úspěšné prezentaci a nedá dobrou šanci pro uzavření obchodu. Řešením je vytvořit partnerství, kdy se prodejci spojí s marketingem, který jim poskytne nástroje a školení, jak vytvářet konzistentní prezentační materiály. Zde jsou kroky, jak toho dosáhnout:

- Vytvořte zdroj standardních slajdů. Marketingové oddělení po konzultaci s prodejci vytvoří slajdy, které zachytí klíčová poselství, která jsou nejčastěji potřeba. Zdroj by měl preferovat vizuální materiály a měly by být v souladu s poselstvím produktů firmy. Zdroj obvykle pokryje 70 – 80 % potřeb prezentace.

- Proškolte prodejce, jak používat váš zdroj slajdů. Většina obchodních zástupců a podpůrného personálu bude potřebovat instruktáž, jak najít potřebné slajdy a vytvořit novou prezentaci.

- Proškolte, jak vytvářet dodatečné slajdy. Nyní bude zapotřebí lidi proškolit, jak vytvářet chybějící slajdy tak, aby měly stejný grafický podtext. Ukažte jim, jak využívat již navržený vzhled do svých slajdů a pomozte jim pochopit, že vizuální prvky mohou být přesvědčivější než masy textu. Některé firmy dokonce vytváří šablony slajdů pro určité situace.

- Přehodnocujte a aktualizujte zdroj každé čtyři měsíce. Díky pravidelné zpětné vazbě byste měli dokázat váš zdroj efektivně aktualizovat. Také můžete na firemním intranetu zveřejnit krátká videa jako připomínky klíčových technik.

 

Ve své roli v marketingovém oddělení máte na výběr, jak podporovat obchodní prezentace, které vaši lidé v daném roce představí. Tato podpora může hrát zásadní roli pro úspěch vaší firmy v následujícím období. Namísto vytvoření jedné sady obecných slajdů, zkuste využít výše uvedený přístup a pomáhejte tak svým obchodníkům lépe a efektivněji pracovat.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations