Prezentace bez legrace

V současném konkurenčním prostředí nabývají marketingové a PR aktivity firem stále na větší důležitosti. Mnoho firem si již uvědomilo důležitost pořádání seminářů s prezentacemi svých vedoucích pracovníků. Problémem však zůstává, že účastníky těchto seminářů tvoří nejčastěji stávající zákazníci či partneři pořádajících firem a přitom je třeba oslovovat stále nové lidi – perspektivní zákazníky. Toho lze nejlépe dosáhnout účastí na veřejných konferencích a seminářích pořádaných nejrůznějšími nezávislými autoritami.

Úspěšná prezentace firmy na konferenci však vyžaduje, aby její zástupce byl schopný řečník a zároveň měl široké povědomí o celkové obchodní situaci ve svém sektoru. Možnosti mluveného projevu představují pro vedoucí pracovníky silný nástroj rozvoje marketingových a obchodních vztahů. Je tomu tak zejména proto, že účastníci semináře mají přímou možnost dozvědět se něco o prezentované firmě a živě reagovat, zatímco se daná firma veřejně zviditelní. Pro dokonalou prezentaci vlastních aktivit a produktů by proto měla každá firmy zvážit následující kroky:

- Určete, která z firemních služeb bude předmětem marketingové kampaně.
- Vyberte vhodného řečníka.
- Vytvořte speciální program pro hledání možností uplatnění vašeho řečníka.
- Zvolte geografickou oblast vašeho budoucího působení.
- Pracujte na vývoji vysoce působivé prezentace.
- Udržujte dobré vztahy s organizacemi pořádajícími veřejná fóra.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher