Pravidla prvního setkání

Každodenní život obchodníka se skládá ze schůzek a jednání s lidmi. Ať už se poprvé potkává s klienty nebo kolegy, chce v první řadě dobře zapůsobit, aby se vzájemné vztahy mohly rozvíjet ke spokojenosti obou stran. Článek připomíná několik pravidel pro první setkání, která se mohou zdát samozřejmá, ale ne každý se jimi řídí.

- Při setkání vždy stůjte.
- Usmívejte se.
- Udržujte oční kontakt.
- Co nejdříve se představte.
- Bude-li to nutné, zmiňte se v krátké větě o tom, kdo jste.
- Nabídněte pevný stisk ruky.
- Naučte se pravidla představování ostatních.
- Buďte si vědomi toho, kdo je při jednání důležitější osoba.
- Věnujte zvláštní pozornost novým jménům.
- Křestními jmény oslovujte lidi, s nimiž jste se právě seznámili, jen po výslovném souhlasu.

V prvních minutách schůzky je třeba chovat se tak, aby se ostatní cítili příjemně a měli zájem o další jednání. Znalost pravidel prvního setkání může být solidním startem dlouhodobých a úspěšných vzájemných vztahů.

-kk-
Zdroj: BusinessSeek - Rozsáhlý rozcestník a vyhledávač informací z oblasti byznysu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessSeek