Pozor, padá značka!

Obchodní značky jsou velmi křehké a těžko se uchovávají. I velké a zavedené značky mohou podlehnout kolapsu nebo zpomalit svůj rozvoj a postupně se rozložit. Všechny problematické značky mají svůj vlastní příběh, přesto však mají jednoho společného jmenovatele, kterým je špatné investování – neschopnost chytře investovat do krátkodobé ceny nebo dlouhodobého růstu značky.

Některé firmy stále ignorují nutnost investovat do obchodních značek, jako by se jednalo o pokladní účty, z nichž je možné vyzvednout určité hodnoty v případě potřeby zlepšení finančních výsledků dalšího čtvrtletí. Cena opětného vybudování značky je v dnešní době enormní. Je třeba mít na paměti, že mezi nejčastější příčiny pádu značek patří špatné kombinace nebo pořadí investic a neschopnost přizpůsobovat investiční strategii konkrétním podmínkám v měnícím se čase.

Klasický model řízení značek – jakožto samostatná kvalitativní disciplína zaměřená na reklamu a marketing – se dnes míjí účinkem. Mnohem efektivnější je integrovaný přístup, který kombinuje sofistikované měřící nástroje s analytickými investičními rozhodnutími a přímo je spojuje s ekonomikou dané firmy. Navíc pomáhá manažerům nejen vyhýbat se nástrahám, které mohou zničit jejich značky, ale také rozvíjet hodnotu značek v rámci dlouhodobě udržitelných období.

-kk-

Zdroj: Mercer Management Journal - Manažerský magazín vydávaný konzultanty společnosti Mercer Management Consulting
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mercer Management Journal