Koučink a korporace: Interní vzdělávání ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna se v roli hlavního partnera české pobočky Mezinárodní federace koučů (ICF) zapojila do Mezinárodního týdne koučování (ICW). Ten slouží k propagaci koučinku ve firmách i mezi veřejností. Při této příležitosti se 16. května 2018 uskutečnila v pražské pobočce VZP Na Perštýně odborná konference s názvem Koučink a korporace.

Mezinárodní týden koučování (ICW) 2018 - Koučink a korporace - VZP

Prestižní akce se zúčastnilo 120 lidí. Na prezenční listině byli vedle zástupců společností IBM, České spořitelny, TV Nova, Multisportu, ICF ČR i představitelé top managementu a regionální manažeři VZP. Přítomní si vyslechli příspěvky zaměřené především na představení koučinku a možnosti jeho využití v prostředí korporací.

O osvědčené postupy se zaváděním systému interního koučování se podělila Kateřina Bučková, členka předsednictva ICF České republiky. Inspiraci na využití koučovacího přístupu pro rozvoj týmu nabídla přítomným manažerům Radmila Pinkavová Jirkovská, ředitelka HR TV Nova, společně s Janou Tycovou, klíčovou členkou svého týmu.

Lenka Zelingrová, výkonná ředitelka Koučink Centra, svůj příspěvek věnovala roli a přínosu externího kouče pro zaměstnavatele. Vladimír Tuka, ředitel společnosti NeuroLeadership, ve svém vystoupení poskytl odpovědi na otázku Proč má náš mozek rád koučování?

Alena Zímová z pořadatelské VZP prezentovala projekty hromadných změn a interního vzdělávání, při kterých pojišťovna koučink využívá.

Koučování jako rozvojová metoda staví na víře v nezměrný potenciál jednotlivce. Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně pracuje přes 3 500 lidí na 180 místech po celé České republice. Je tedy velmi složité pracovat s nimi a rozvíjet je tak, aby byl v centru pozornosti jedinec,“ říká Alena Zímová a dodává: „V prostředí velké korporace bývá pracovník vnímán spíše jako prostředek k dosažení cílů, jimiž bývají zvýšení výkonu či konkurenceschopnosti. Koučink, jeho postupy, principy či zásady mohou cíle úspěšně naplnit a to způsobem, který pomáhá lidem přijmout změny přirozeně.

VZP staví na koučovacích principech projekty změn chování pracovníků vůči externím klientům. „Již čtvrtým rokem sdílejí fiktivní klienti z řad zaměstnanců své získané klientské zkušenosti s kolegy z přepážkové sítě formou zpětné vazby rozvojovým způsobem. Podobně pracují se svými podřízenými v klientské síti i jejich prvolinioví manažeři,“ říká Alena Zímová.

Klíčové je podle Zímové vybudování a udržení prostředí důvěry, uvědomění si reality a převzetí odpovědnosti za svůj výkon. Ten je měřen v souladu se zásadou transparentnosti na základě předem známých kritérií, ale výsledky neslouží k srovnání, trestání či vytváření žebříčků, nýbrž k rozvoji jednotlivce a organizace.

Na stejných principech stavíme ve VZP pilotně i interní lektorské programy pro vybrané cílové skupiny pracovníků. Lektoři – klíčoví odborníci z řad zaměstnanců jsou trénováni v přístupu, v respektu k unikátnosti účastníků školení či k vnímání jejich potřeb,“ doplňuje Alena Zímová.

Koučink v organizačním prostředí je nejčastěji využíván jako individuální rozvojová metoda pro klíčové pracovníky organizace či pro její manažery. Tato metoda je také komfortní a přirozená pro stavbu vnitrofiremních projektů. Nabízí překonání limitací běžných jiných rozvojových metod, jakými jsou komunikační odlišnosti, různé vnitrofiremní podmínky či odlišná úroveň výchozích dovedností příjemců.

Z naší firemní praxe mohu potvrdit, že stavba projektů a řešení zadání organizace koučovacím přístupem přináší korporaci vedle přirozeného rozvoje pracovníků další nezměrné benefity. Korporace si sama prostřednictvím účastníků projektů přebírá koučovací principy jako své hodnoty, na kterých buduje nejen vztahy s externím klientem, ale i svoji firemní kulturu,“ říká Zímová.

VZP patří s 3 600 zaměstnanci a bezmála šesti miliony klientů k největším společnostem v Česku. Zapojením se do akcí Mezinárodního týdne koučování potvrdila, že patří mezi společnosti, které si svých zaměstnanců dlouhodobě váží a podporují je v jejich profesním i osobnostním rozvoji.