Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, jaká je role COO a proč bychom se mohli obávat, že spojení této role s rolí CFO může způsobit problémy. Viděli jsme však také, že tomu tak nebývá a dvojí role pro jednoho manažera funguje docela dobře. Nyní uvidíme podrobnosti o tom, proč tomu tak podle studie je.

Ilustrační snímek

Kvalita finančního výkaznictví netrpí

Výzkumníci se zaměřili na to, jak jsou účtovány a předvídány výnosy a náklady z hlediska času. Jde zde především o nepeněžní účetní položky, které jsou obvykle do jisté míry založeny na odhadu – jde např. o očekávané výnosy z poskytování úvěrů nebo předpovědi ohledně výše, jaké dosáhnou nedobytné pohledávky. Právě v těchto položkách bývá prostor pro manažerskou manipulaci. Ukázalo se však, že společnosti, kde funkci CFO i COO zastává tatáž osoba, mají v těchto odhadech lepší výsledky.

V oblasti diskrečních provozních výdajů (mezi nimi jsou např. výdaje na reklamu, výzkum a vývoj, náklady na prodej a administrativní náklady) nebyl mezi společnostmi s jednou osobou v roli CFO i COO a mezi společnostmi, ve kterých jsou tyto role odděleny, žádný rozdíl.

CFO je zároveň COO: Funguje to – ale proč?

Závěrem lze říci, že kvalita provozu i finančního výkaznictví ve společnostech, kde CFO je zároveň COO je stejná nebo dokonce vyšší než ve společnostech s tradičním oddělením těchto dvou manažerských rolí.

Výzkumníci nedošli k žádnému definitivní závěru, proč tomu tak je. Určitou představu však mají. Tvrdí, že když se takto v jedné osobě slívá několik funkčních rolí, je to dobré pro výkonnost společnosti, protože to posiluje diverzitu daného pracovníka. Někdy se také objevují problémy a bariéry v komunikaci odborníků v různých oblastech. Když jsou tyto dvě role sjednoceny v osobě CFO/COO, žádné komunikační problémy nemohou nastat jednoduše proto, že žádná komunikace neprobíhá.

Tato komunikační hypotéza se zdá být pravděpodobná, protože vztah finančních ředitelů a ředitelů provozu je často spíše nepřátelský, uzavírá článek na webu cfo.com.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com

Články v sérii

Aktuální

Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (1/2)

Aktuální

Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (2/2)