Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (1/2)

V současné době můžeme pozorovat, že finanční ředitelé občas rozšíří svou působnost a poměrně často dělají i to, co obvykle mívají na starosti COO (šéfové provozu dané firmy).

Ilustrační snímek

Mezi nejdůležitější povinnosti COO patří:

  • Implementace strategie
  • Řešení potíží a nenadálých událostí
  • Vztahy se zákazníky
  • Výzkum a vývoj

Tyto oblasti moc nevypadají jako něco, co bychom očekávali že bude náplní práce finančního ředitele, který je především expertem na účetnictví a finance. Jaké problémy se očekávají, když CFO tyto úkoly, které obvykle vykonává COO, vezme na sebe?

  • Kombinace a překryv rolí mohou vést k přetížení daného topmanažera.
  • Vzhledem k tomu, že klíčové výkonnostní ukazatele COO jsou zpravidla navázány na provozní cíle, existuje riziko, že finanční ředitel bude oportunisticky zasahovat do reportů, aby byly výnosy a náklady upraveny tak, aby provozní cíle byly naplněny, tvrdí článek na webu cfo.com.

Finanční ředitelé si při překryvu rolí vedou docela dobře

Studie, ve které byly použity údaje z několika tisíc společností, provedla univerzita v Alabamě. Výzkumní pracovníci se snažili zanalyzovat, jaké jsou důsledky zmíněného překryvu rolí na provoz i na finanční výkaznictví té které společnosti.

Výzkumníci srovnávali společnosti s překryvem rolí se společnostmi, kde jsou tyto role oddělené. Také porovnávali to, jak si vedly společnosti, které v průběhu několika let chvíli měly jednoho člověka jako CFO i COO a během jiných let tyto role měly oddělené.

Zjistili, že nastíněné obavy nejsou oprávněné. Neobjevily se žádné důkazy o tom, že by dualita CFO/COO nějak nepříznivě ovlivňovala jak provoz, tak účetnictví.

Dokonce to spíš vypadá, že kvalita finančního výkaznictví dokonce vzroste, když CFO na sebe vezme i úkoly COO. Takové nastavení působnosti totiž je dobré pro předvídání budoucích peněžních toků. Společnosti, ve kterých jsou tyto role odděleny, si vedou hůře.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com

Články v sérii

Aktuální

Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (1/2)

Aktuální

Když je CFO zároveň COO: Může to fungovat? (2/2)