Čtyři prvky plánování marketingu

Vytvoření komplexního marketingového plánu  vychází ze čtyř bodů:

1. Analýzy zákazníka

2. Analýzy konkurence

3. Analýzy produktů

4. Analýzy působení vnitřních a vnějších sil

Zákazník

Klíčovým zaměřením u zákazníka je jeho chování, nikoliv preference. Pokud si myslíte, že prostým dotázáním zjistíte, po čem trh prahne, je to nesprávné. Chování zákazníka je to, co vám umožní odhadnout, kam se bude ubírat poptávka. Díky němu můžete zjistit, co chce zákazník dnes a co bude chtít zítra. Autor přemýšlí o tom, co zákazník dělá, co ho k němu přivedlo a kam půjde a co bude řešit dále. Pokud dokáže vycítit profil jeho chování, může pak určit s jakým sdělením, reklamou a vlastnostmi produktů přijít.

Konkurence

Nejlepší způsob, jak se naučit nejosvědčenějším praktikám (a stejně tak zjistit, jaké jsou ty nejméně výhodné), je právě od konkurenčních firem. Autor se na každého konkurenta dívá jako na příležitost učit se. Pokud jsou úspěšní, chce znát, jak k tomu dospěli, pokud nejsou, chce zjistit, kde udělali chybu a sám se jí snažit vyhnout.

Produkt

Když si zákazník koupí váš produkt, je velice pravděpodobné, že se nejedná o izolovanou potřebu, nýbrž je to součást série potřeb, které řeší, nebo je plánuje řešit. Chápání toho, čím zákazník prochází, než se dostane k vám, je klíčem k porozumění toho, jak si můžete rozšířit řady svých zákazníků a osvědčený způsob, jak určit vývoj nových produktů.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs