27 cest k úspěchu na obchodní výstavě

Existuje spousta způsobů, jak vylepšit výsledky vašeho týmu na obchodní výstavě. Pomoci mohou velké obrazovky, dobré školení personálu, nabízení nejrůznějších výhod a celá řada dalších opatření. Nemusí to však být opatření nijak nákladná a přesto přinesou velký účinek.

Základem je prověřit si výstavu, ještě než se na ni přihlásíte. Zjistěte si, zda dokáže přilákat návštěvníky z řad vašich cílových zákazníků. Na velkou výstavu je třeba připravovat se 12 až 18 měsíců předem. Zapojit by se měl v první řadě vrcholový management. Pak je důležité předem informovat vaše zákazníky, že se akce budete účastnit a vytýčit si jasné cíle. Ty je třeba jasně tlumočit personálu firemního stánku, aby je mohl splnit.

Zvažte také bezpečnostní opatření, abyste na výstavě nepřišli o drahé prototypy svých produktů. Seznamte svůj tým s běžnými špionážními postupy, které se uplatňují na těchto akcích. Každý zaměstnanec ve stánku by měl dostat specifickou roli a dobře znát nabízené produkty a firemní filozofii. Zdůrazněte slušné a přátelské chování a vhodnou řeč těla. Personál by se měl také předem seznámit s technikou, kterou bude používat.

Zaměstnanci by měli být patřičně profesionálně oblečeni a upraveni. Měli by umět mluvit s lidmi, upoutat pozornost, prezentovat. Naplánujte si také, jak budete po skončení výstavy opětně kontaktovat potenciální zákazníky z řad návštěvníků, s nimiž jste mluvili.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How