Umíte si zachovat tvář v každé situaci?

Schopnost umět rozlišovat mezi vlastní osobností a profesní rolí, patří mezi základní dovednosti dobrého manažera. Často je to skutečná výzva. Výzva, jak nevypadnout ze své role a nevystavit své kolegy a podřízené pracovníky příliš své osobnosti, která svým jednáním může v dané situaci spíše výsledku uškodit.

František Hroník, Agentura Motiv P, na kurzu Manažerská integrita

Jak nabýt souladu mezi vlastní osobností a profesní rolí v organizaci a umět obě tyto stránky vhodně využívat v každé situaci? O tom je kurz Manažerská integrita, který je součástí uceleného ročního vzdělávacího programu Profesionální manažer připravovaného Agenturou Motiv P pod vedením uznávaného odborníka na řízení lidských zdrojů – Františka Hroníka. Kurz, na který jsem za naši redakci byla pozvána, byl jednodenní a uskutečnil se v Praze dne 6. dubna 2018.

Hned v úvodu setkání jsme se ve skupině celkem šesti účastníků jali společně s Františkem Hroníkem vyjasnit si naše vlastní očekávání a cíle od kurzu. Jak se ukázalo, mezi nejčastější témata, která přítomní manažeři v praxi aktuálně řeší, patří zejména komunikace a vyjednávání s okolím, umění řešení konfliktů či suverenita.

Bez větších prostojů jsme se následně ponořili do týmové práce. František Hroník nás na začátek vcelku nečekaně vtáhl do problematiky svým vyprávěním pohádky o princezně, kterou sežral drak. Na příběhu jsme se pak skrze ne zcela zřetelnou analogii s manažerskou praxí snažili sami identifikovat obecnější rozdíly mezi rolí a osobností, povinností a odpovědností, loajalitou a commitmentem – klíčovými pojmy manažerské integrity. Jednoduché? Vůbec ne.

Bylo zajímavé si uvědomit, že ačkoliv si nejspíše každý i bez příběhů kolem dokážeme pod pojmy představit nějaké vlastní vysvětlivky, v běžných situacích, byť třeba smyšlených jako v naší pohádce, není identifikace tak jednoduchá. A co teprve v každodenní manažerské praxi…

Dozvěděli jsme se, že právě commitment je nepostradatelný mimo jiné zejména v situacích, kdy firma trpí dlouhodobějším nedostatkem kvalifikovaných lidí. Jak jej ale rozeznat? Tuto nepsanou psychologickou smlouvu mezi zaměstnancem a firmou poznáme nejlépe v případech, kdy se firmě úplně nedaří. Její lidé jsou schopni ji podržet a nerozpakují se pro ni udělat něco navíc bez očekávání reciprocity. Takové lidi – ochotné přijmout commitment vůči firmě – by zároveň zaměstnavatel měl do svého týmu hledat.

„Dnes si nevystačíme s lidmi, kteří jsou pouze loajální. Potřebujeme zaměstnance, kteří vyznávají commitment, tedy individuální odpovědnost za své fungování ve společnosti, která je nezbytnou podmínkou dlouhodobé vysoké výkonnosti,“ doplnil František Hroník.

Jak se commitment projevuje u manažerů? Podle Františka Hroníka jej rozpoznáme nejlépe v rozkolu jejich role a osobnosti, tedy v situacích, kdy se od nich očekává určité jednání, s nímž nejsou vnitřně ztotožněni. Například v situaci, kdy je nutné přesvědčivě a zároveň motivačně sdělit zaměstnancům zadání úkolu, který si vymyslelo vedení, ačkoliv dokonce i zaměstnanci vědí, že jejich šéf s nařízením nesouhlasí. Takové situace se manažerům stávají relativně často. Na nich pak leží nelehký úkol, aby vyvážili své vlastní pocity (osobnost) a přijali odpovědnost (manažerskou roli) za úkol a jeho výsledek.

V rámci kurzu jsme zároveň dostali prostor si ve dvojicích i v týmu několik takových situací, ve kterých zažíváme vnitřní konflikt mezi svou osobností a profesní rolí, vyzkoušet. Opět se ukázalo, že je vcelku jednoduché vyslechnout si doporučení, avšak vědomě je zapracovat do vlastního jednání, zůstat v souladu se svou osobností a zároveň získat pochopení druhé strany může být vcelku oříšek. Faktorem, který nám pomáhá učinit naše sdělení uvěřitelné s respektem vůči naší manažerské roli, je autentičnost manažera. Jak doplnil František Hroník:

„Autentičnost neznamená otevřenou komunikaci ve stylu ‚co na srdci, to na jazyku‘ . Coby manažeři jsme placeni ne za to, jací jsme, ale jak naplňujeme vlastní roli.

Ačkoliv se některým může zdát, že pro zachování integrity manažera postačí umět udržet své pocity na uzdě a v práci se chovat „podle očekávání“, mohli bychom o tomto tématu hovořit klidně celý den. Vztah osobnosti a profesní role totiž ukrývá řadu poloh a nečekaných souvislostí, které vyplývají z povahy různých situací, jimiž si manažeři každodenně prochází, i z povahy vztahů mezi jednotlivci. Zachovat si tvář a získat si druhé je nefalšované umění, které vyžaduje poctivý trénink.

Pro sebe jsem si z kurzu navíc odnesla tři užitečné poznatky, které jsou pro mne dostatečně konkrétní a využitelné v různých situacích:

  1. Chci-li získat druhé na svou stranu, nesnažím se v prvé řadě komunikovat vlastní potřeby, ale projevit zájem o jejich potřeby a ocenit jejich individuální vlastnosti.
  2. Pokud je druhá strana pod emočním tlakem, racionální, logické argumenty ji v danou chvíli nezajímají.
  3. Má-li druhá strana řadu dotazů, není vhodné složitě vysvětlovat důvody. Nadbytečná argumentace a vysvětlivky jen zbytečně vzbuzují podezření a nedůvěru.

Možná pomohou tyto tipy i vám, abyste zůstali ve své roli a dosáhli cíle, ať už budete jednat s kýmkoliv.

 

Naučte se, jak zůstat v roli, aniž by tím trpěla vaše osobnost. Zjistěte, jak rozpoznat i rozvíjet commitment svých lidí. Přihlaste se do uceleného programu Profesionální manažer, nebo absolvujte některý z jeho dílčích kurzů. Více informací naleznete na stránkách Agentury Motiv P.