Řízení projektů není otrokářství

Řízení projektů není otrokářství

Z neúspěšných projektů obviňují firmy nejčastěji nesmyslné chování zákazníků, nerozhodnost manažerů a nepraktičnost používaných technologií. Problém však bude spíše v tom, že tradiční přístup nedokáže otevřít oči a pochopit mylné představy o řízení projektů.

Projekty nebyly nikdy snadné. Typickou ukázkou zdánlivě nereálného projektu byla například stavba pyramid ve starověkém Egyptě. Materiál bylo třeba přenášet na značné vzdálenosti a opracovávat s vypětím všech lidských sil, primitivními postupy. Na projektu pracovaly stovky otroků pod hrozbou smrti. Přesto však Egypťané vytýčených cílů dosáhli. Dnešní manažeři namítají, že doba se změnila a projekty jsou mnohem složitější. To je jistě pravda. I když ale architektura i technika zaznamenaly velký pokrok, metody řízení projektů stále trpí nejméně šesti dávnými mýty, které je třeba překonat.

- 1. mýtus: Zaměstnanci jsou otroci. Nikdy byste neoznačili zaměstnance pracující na projektu za otroky, zamyslete se ale, jak je řídíte. Psychologové zdůrazňují nutnost nalézat v práci nějaký smysl.
- 2. mýtus: Budoucnost určuje plán. Většina projektů nedokáže splnit termíny, rozpočtová či další specifická kritéria z prostého důvodu – Nikdo nedokáže zmapovat teritorium, aniž by ho nejprve prozkoumal.
- 3. mýtus: Raději bezpečně než s politováním. Staří Egypťané považovali stavitele pyramid za nedůvěryhodné. Otroci byli proto připraveni při první příležitosti utéci. Pokud nebudete ochotni riskovat důvěru ve své zaměstnance, abyste se přesvědčili o jejich důvěryhodnosti, pouze tento mýtus posílíte.
- 4. mýtus: Osvědčené metody fungují. Jaký má smysl trvat na osvědčených postupech, jestliže se váš projekt ubírá cestami, které dosud nikdo neprošel? Nikdo nemůže vědět, co nastane.
- 5. mýtus: Manažer motivuje. Ve starověku zajišťovaly dostatečnou motivaci otroků biče a hrozba smrti. Zamyslete se, zda i vy stále nemotivujete zaměstnance hrozbami a přísliby.
- 6. mýtus: Uspořádanost se počítá. Starověcí manažeři projektů vytvářeli malé nezávislé pracovní skupiny, z nichž každá se soustředila na konkrétní dílčí úkol. Pouze dozorce pak dokázal chápat, jak z toho nakonec vznikne celek. Dávejte si pozor, ať nevytváříte podobně neinformované pracovní prostředí.

-kk-
Zdroj: Innovative Leader - odborný internetový měsíčník pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Innovative Leader