Nejčastější mýty o řízení projektů

To, že má někdo napsáno na vizitce Project Manager, zdaleka neznamená, že vede nějaký projekt. Vypadá to zkrátka lépe než „asistentka“ a často i lépe než „konzultant“. I když však dotyčný skutečně má na starosti řízení projektu, samotný název pozice nijak nevypovídá o jeho schopnostech. V oblasti projektového řízení totiž stále existují mýty, z nichž první je ten, že manažera projektu může dělat kdokoli.

Ilustrační snímek

Na následující nejčastější mýty o projektovém managementu upozornil server Project Times.

1. Projekt může řídit prakticky kdokoli

Aby někdo mohl úspěšně řídit projekt, musí mít a zároveň umět používat v praxi potřebné znalosti, dovednosti a nástroje. Potřebuje alespoň základní školení. Připomeňme si předpoklady úspěšného řízení projektů.

2. Manažer projektu musí být specialista v daném oboru

V první řadě to musí být expert na projektové řízení. Pokud je zároveň i odborníkem na odvětví, v němž se projekt realizuje, může to pomoci, ale není to základní předpoklad výkonu práce projektového manažera. Jako experti jsou v projektovém týmu jiní lidé.

3. Dobrý specialista bude dobrý manažer

Tzv. haló efekt spočívá ve zkresleném posuzování lidí podle prvního či nejsilnějšího dojmu. Ve firmách se často projevuje v předpokladu, že dobrý specialista v určitém oboru bude stejně dobrý i v případě povýšení na manažera projektu. Většinou to však nefunguje.

4. Dokumentace je zbytečná

Tento mylný předpoklad často mají nejen manažeři, ale i členové týmů. Když jim někdo oponuje, argumentují tím, že se dokumentace dodělá později, k čemuž však nikdy nedojde. Každý projekt potřebuje dokumentaci, jejíž obsáhlost závisí na povaze, velikosti a složitosti projektu. Někdy může být velmi stručná, ale nesmím zcela chybět.

5. Nejlepší jsou agilní metodiky

Žádná metodika projektového řízení není dobrá nebo špatná. Vhodnou metodiku je třeba vždy vybírat s ohledem na požadavky projektu.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times