7 kroků k zavedení recyklačního programu

Ať už se dnes vydáte jakýmkoli směrem, všude se hovoří o „zelených“ věcech – od snižování emisí po recyklaci. Právě recyklace patří k nejjednodušším ekologickým opatřením, které můžete ve firmě zavést. Článek přichází se sedmi radami, jak takový firemní program recyklace uvést v život.

- Spusťte diskusi. Začněte o recyklaci mluvit s vedením firmy. Diskutujte, kdo bude tento program řídit, co a jak budete recyklovat a také o tom, jak pro vaši myšlenku získat zaměstnance.

- Spojte se s místním sběrným místem. Zjistěte, co všechno můžete recyklovat. Navíc zde můžete získat i nádoby na tříděný odpad a informace, jak vzdělávat zaměstnance v oblasti recyklování.

- Vymezte, kolik recyklačních nádob budete potřebovat. Vycházejte z velikosti a zaměření firmy.

- Umístěte nádoby na pracoviště. Jasně označte, co do které ukládat.

- Zapojte všechny. Nový recyklační systém představte celé firmě.

- Navazujte. Po uplynutí určité doby vyhodnoťte, jak váš program funguje. Kromě objemu odpadu se zajímejte i o podněty zaměstnanců.

- Program upravte podle potřeb. Postupem času budou přicházet nové potřeby a s nimi i nutnost recyklační program přizpůsobit. Díky pravidelnému monitorování je odhalíte včas.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools