Dobrá prezentace - základ úspěchu firmy

Dobrá prezentace – základ úspěchu firmy

Konkurence sílí a i malé firmy se snaží nějakým způsobem vyniknout. Jsou situace, kdy jedinou příležitostí jak prokázat jedinečnost a hodnotu poskytovaných služeb a produktů je efektivní podniková prezentace. Ta by měla mít určitou formu, jinak zúčastněné potenciální zákazníky a kritiky nezaujme.

Je důležité si uvědomit, že příliš mnoho textu je spíše na závadu. Není nic horšího, než předčítat posluchačům text (zvláště tehdy, když jste ho v tištěné podobě již rozdali) – účastníky to nejen nudí, ale dáváte jim tím najevo, že je podceňujete. Prezentace by neměla sloužit jen k předání určitých informací, ale k vytvoření vztahu. Jinými slovy, nemělo by jít o monolog, ale o dialog.

Firma musí představit posluchačům možné řešení konkrétního problému, ne je prezentovat jako jediné možné řešení. Pokud připravujete firemní prezentaci, mohou vám pomoci následující tipy:
* Vyhýbejte se zbytečným informacím, omezte množství textu na minimum.
* Osobní prezentaci využijte k upevnění vztahů, které jste již navázali prostřednictvím e-mailu, telefonu či webových stránek.
* Vytvořte prostor k dialogu a buďte otevření otázkám posluchačů.
* Využijte pro oživení prezentace multimediální prvky, ne však v takovém množství, aby odváděly pozornost zúčastněných.
* Přizpůsobte si pracovní prostředí počtu zúčastněných – notebook a datový projektor jsou vhodné spíše pro větší množství posluchačů.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com