Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "����etnictv��, dan��" bylo nalezeno 72 článků.

Článek v rámci předplatného Reklama a reprezentace v daňových nákladech II.

28.11.2005 

V první části článku o reklamě a prezentaci ve světle daňových nákladů jsme se dozvěděli, že tyto náklady jsou vymezeny pouze v 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů jakožto výdaje zejména na…

Kam s doklady, dokumenty a dalšími písemnostmi?

21.11.2005 

To je dobrá otázka, protože ze zákona se některé tiskopisy a smlouvy musí uchovávat i po několik desítek let. Pokud se nahromadí, zaberou šanony s dokumenty spoustu místa. Co přesně musí podnikatelé…

Článek v rámci předplatného Reklama a reprezentace v daňových nákladech

18.11.2005 

Náklady na reklamu a reprezentaci jsou často diskutovaným druhem nákladů. Jsou vymezeny pouze v 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů jako výdaje, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění,…

Článek v rámci předplatného Kdo zaplatí nejvíc, vyhraje

7.6.2004  Kdo zaplatí nejvíc, vyhraje

Ministerstvo financí v letošním roce uspořádalo již druhý ročník slavnostního vyhlášení právnických osob, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob. V…

Lepší časy asi nepřijdou

12.5.2004  Lepší časy asi nepřijdou

Od účetního skandálu, který vyprovokoval pád americké společnosti Enron a celosvětově i řadu etických a legislativních otázek uplynulo již dva a půl roku. Nabízí se však zamyšlení nad tím, zda se od…

Článek v rámci předplatného Morální kompas - účetnictví

23.6.2003  Morální kompas - účetnictví

Globální systém pro určování polohy (GPS) nám dává možnost vždy přesně vědět, kde se nacházíme, jak dlouho nám bude trvat přesun na jiné místo apod. Chystáme-li se učinit nějaké obchodní rozhodnutí,…

Článek v rámci předplatného Poslání a smysl auditu

1.11.2002  Poslání a smysl auditu

Posláním auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují…

Článek v rámci předplatného Případová studie - vytvoření globálního dodavatelského řetězce

21.10.2002  Případová studie – vytvoření globálního dodavatelského řetězce

Společnost Huntsman Tioxide, největší světový výrobce barviv na bázi oxidu titaničitého, se potýkala s problémem nekoordinovaného provozu lokálních podnikových systémů. Autonomní místní jednotky…

Článek v rámci předplatného Level 8 - implementace systému pro management nákladů

21.10.2002  Level 8 – implementace systému pro management nákladů

Společnost Level 8 je globálním systémovým integrátorem. Poskytuje své služby zejména firmám z oboru finančnictví, telekomunikací, energetiky a dopravy. V době, kdy začala firma Level 8 přehodnocovat…

Článek v rámci předplatného Průběžné snižování nákladů - holá nutnost

14.3.2002  Průběžné snižování nákladů – holá nutnost

Na první náznaky recese reagují manažeři firem snižováním nákladů. Snižují se náklady na všechno náklady na zaměstnance, kapitál, reklamu... Současně se ale nabízí otázka: do jaké míry je snižování…

Článek v rámci předplatného Hodnocení nehmotných aktiv v sektoru finančních služeb

31.1.2002  Hodnocení nehmotných aktiv v sektoru finančních služeb

Sektor finančních služeb prochází v současné době výraznými změnami globálního rozsahu. Ty jsou důsledkem nových technologií, jež zásadním způsobem změnily podobu distribučních kanálů, a tím donutily…

Článek v rámci předplatného Pohled do zprávy Federálního úřadu USA pro standardní účetnictví

19.7.2001  Pohled do zprávy Federálního úřadu USA pro standardní účetnictví

Federální úřad USA pro standardní účetnictví (FASB) začíná brát vážně pravidla nové ekonomiky. Zahrnutí znalostního majetku do finančních zpráv povede k ustanovení přístupu, který bude odrážet…

Výpis 6172 z celkem 72