Lepší časy asi nepřijdou

Od účetního skandálu, který vyprovokoval pád americké společnosti Enron a celosvětově i řadu etických a legislativních otázek uplynulo již dva a půl roku. Nabízí se však zamyšlení nad tím, zda se od té doby život finančních profesionálů usnadnil. Časopis CFO Magazine proto provedl výzkum, jehož se zúčastnilo 179 finančních odborníků. Z jeho výsledků vyplývá, že k usnadnění prakticky nedošlo, objevují se však náznaky optimismu.

Alarmující je například zjištění, že výkonní pracovníci (téměř 50 %) stále vyvíjejí tlak na zaměstnance odpovědné za finance, aby používali agresivní účetní metody a vylepšovali tím obchodní výsledky firem. 20 % dotázaných dokonce udalo, že tlak za poslední roky zesílil. Navíc klesla i důvěra finančních profesionálů ve veřejné obchodní společnosti.

Tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že skandál jejich práci ztížil. Konkrétně jmenují ztrátu důvěryhodnosti a složitou legislativní úpravu známou jako Sarbanes-Oxley Act. Na druhou stranu však vznikla nová pracovní místa ve finančním sektoru a jejich působiště se úzce propojila v vrchním vedením firem a výkonnými řediteli.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com