Morální kompas - účetnictví

Morální kompas - účetnictví

Globální systém pro určování polohy (GPS) nám dává možnost vždy přesně vědět, kde se nacházíme, jak dlouho nám bude trvat přesun na jiné místo apod. Chystáme-li se učinit nějaké obchodní rozhodnutí, měli bychom využívat podobný systém v morální dimenzi. Takový morální kompas je pro současný obchod více než důležitý. Etika není jen věcí správných a špatných odpovědí nebo přesvědčování o individuálních pravdách. Je to hlubší náhled na lidské chování a činy. Článek v souvislosti s etikou připomíná účetní skandály posledních let a zamýšlí se nad budoucností účetní profese.

Účetní byli vnímání jako vytrvalí počtáři vesměs bez představivosti. Nenahlíželi jsme na ně jako na osoby hodující večírkům, ale ani jako na problémové typy. Po velkých finančních skandálech amerických společností se pak náš náhled změnil a účetní musejí dodnes bojovat o důvěru. V souvislosti s tímto faktem nabízí článek několik otázek k zamyšlení:

- Co se stane, jestliže je pošpiněno dobré jméno některé profese?
- Jak jste vy konkrétně změnili pohled na účetní?
- Podpořili byste své děti ve snaze stát se účetními?
- Co se musí stát, abyste změnili svůj přístup k účetním?

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com