Roman Bašta, DIKÉ

Z chlapa po padesátce chlapem před čtyřicítkou

Rozhovor s Romanem Baštou, majitelem společnosti DIKÉ - management zdrojů

Roman Bašta je interim manažer, kouč, lektor, spíše se však považuje za převozníka a přivaděče duší do smysluplných projektů. 

Společně jsme mluvili o projektu AgeBack DRIVE, který dokáže dostat lidské tělo do kondice, v jaké bylo před 10, 15 nebo i 20 lety. To může být prospěšné nejen pro jednotlivce, ale i firmy. Znáte snad lepší zaměstnanecký benefit, než vrátit lidem čas a výkon?

V čem spočívá rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem?

Chronologický (kalendářní) věk je ten, který uplynul od našeho narození. Biologický věk nám ukazuje něco jako míru opotřebení našich životních funkcí ve vztahu k průměrnému vzorku populace. Pokud je průměrné dožití u mužů 76 let a u žen 82, pak nám biologický věk ukazuje spíše kolik zbývá, než kolik je. Ale ani biologický věk neurčuje, kolik let je před námi v bezmoci a demenci. Jisté je, že doba setrvání v demenci se prodlužuje, protože se lidé dožívají vyššího věku. Právě biologický věk a kvalita života je naše téma.

Jak jsou na tom manažeři z hlediska svého biologického věku?

Manažeři stárnou rychleji. Dispozice, stres, životospráva, osobnost, zvyky... Jejich biologický věk je v průměru o 7–8 let vyšší než chronologický. To není o tom, kolik ujedou na kole. Do biologického věku patří i způsob myšlení, paměť, schopnost sledovat cíl, rozhodování, ochota nést zodpovědnost, osobnost jako celek. Protože jsou „starší“, stejně jako u seniorů neschopných myšlenku udržet či opustit, často potkáváme stejnou zacyklenost způsobů využívání firemních zdrojů. Jejich stav se přímo odráží ve zdraví firmy, kterou vedou.

Platí to i pro pracovníky v nemanažerských funkcích?

Firma je vzájemně se ovlivňující dynamický útvar, kde je hierarchie a moc. Stres nahoře dělá stres dole. Zacyklenost myšlení, opakování chybných postupů vede ke stejným chybným výsledkům. Pracovníci v nemanažerských funkcích se stávají nejprve rukojmími a následně aktivními spolutvůrci toho, co firma nechce. Avšak mohou se stát spolutvůrci toho, co firma chce.

Jak z toho ven?

Je důležité chápat firmu jako fraktální útvar. Opakující se vzorce. Když máte zdravé buňky, máte zdravé orgány. Když máte zdravé orgány, máte zdravé tělo. Když máte zdravá těla, máte zdravou firmu. Když funguje metabolismus energie na buněčné úrovni, funguje metabolismus zdrojů na firemní úrovni. Školit nemocné firmy nepomáhá. Nejprve je třeba je uzdravit na biologické a také fyzikální energetické úrovni. A pak přistoupit k efektivnímu vzdělávání. Základem je obnovení redoxního procesu.

Co je redoxní proces?

To je to, proč vůbec žijeme. Jedním ze základních fyzikálních zákonů je zákon o entropii. Podle tohoto zákona se hmota mění v neuspořádaný prach částic. Jenže kdyby na Zemi byla jen entropie, nebylo by tu nic živého. Nic, co vznikne jako život, roste a reprodukuje se. Nebyli bychom tu.

Právě redoxní proces probíhající na buněčné úrovni spotřebovává volnou energii ze Slunce a potravy pro využití v biologickém světě a pomáhá nám přechodně entropii vzdorovat. Je základem veškerých procesů metabolických, imunitních, reprodukčních. Je základem buněčného zrození, života i smrti. Je základem života samého. Na pubmed.gov najdete na téma redoxní proces tisíce odkazů.

Vysvětlete nám blíže, jak funguje obnovení buněčného zdraví posílením redoxního procesu.

Jednoho dne entropie zvítězí i nad námi. Ale proč jí jít naproti? Redoxní proces zjednodušeně funguje jako internet. Když máte pomalý internet v mobilu, funkce pracují pomaleji, pozdě nebo vůbec, i když víte, co od mobilu chcete. Tělo také ví, co chce, ale s pomalým buněčným internetem reaguje pomaleji, příliš pozdě, jinak nebo vůbec. Slábnutí buněčné aktivity a redoxního procesu, tedy toho internetu, běžně nazýváme stárnutí a nástup civilizačních chorob.

Posílení redoxního procesu znamená zrychlení internetu, takže se tělo dostává do kondice, v jaké bylo před 10, 15, 20 lety. Ještě než entropie začala vítězit. To znamená, že se dostává do doby PŘED nástupem civilizačních chorob. Za tři, čtyři měsíce příznaky ustupují. Cukrovka, artróza, vysoký tlak, Parkinson, poruchy spánku, poruchy metabolismu živin, poruchy udržení moči či stolice…

Kde tato metoda vznikla a kde všude se využívá? 

Náš projekt AgeBack DRIVE spojil několik metod. Základem je měření. Musíme zachytit vstupní hodnoty a trend v průběhu provázení změnou. Používáme měření vyvinuté v rámci ruského vesmírného programu. Bylo třeba měřit ze Země stav kosmonautů na oběžné dráze. Měříme adaptaci organismu na neustále se měnící prostředí. Zdraví je chápáno jako schopnost těla udržovat rovnováhu prostřednictvím nervových a metabolických procesů.

Navazující složkou je posílení redoxního procesu. Tady vycházíme z americké patentově chráněné technologie výroby redoxně signálních molekul. Tyto molekuly jsou „vyráběny“ v těle mitochondriemi, organelami v buněčném prostředí. Jejich nedostatek v pozdějším věku vykrýváme uměle z externího zdroje. Mitochondriální medicína je aktuálně obrovské téma.

Tato technologie má veškeré bezpečnostní certifikáty FDA, Kosher, BioAgilytix, UNPA, Dermatest. Metoda vznikla v roce 2010 v USA, od roku 2013 ji praktikujeme u nás.

Komu především může pomoci?

Tohle téma je velmi osobní až intimní. To člověk musí prožít, aby tomu porozuměl až dolů. Věk se přihlásí bolestí. Najednou jsou vaše myšlenky připoutávány k tomu, že tohle bolí, tohle nefunguje, tohle už nemůžete, na tohle si netroufnete. Přestáváte si věřit. Víra je taky jen fyzikální energie proměněná na biologickou funkci.

Najednou se přistihnete, že přemýšlíte o tom, jestli na WC dojdete včas, protože svěrače nefungují, jak fungovaly, jestli vaše stáří není cítit, čekáte, kdy zase přijde nějaká arytmie a jak vám „vyjde cukr.“ A jde to dále. Začnete uvažovat o tom, jestli dovedete děti do dospělosti a jestli vám někdo pomůže, až vás entropie zlomí a stanete se živoucí a pomatenou alzheimerovskou zombie v podělaných plenách nepoznávající své nejbližší a čekající na smrt za plentou LDN nebo nějakého alzheimerovského centra. A strašně si budete přát umřít zdráv. Jednou. Že bude všechno fungovat a vy se jen jednou neprobudíte ze sna.

Tak tomuhle může tenhle program pomoci. Někomu hned a někomu později. Ale každý tam jednou dojde. Cílovou skupinou jsou určitě lidé nad 50 let, ale třeba i starší sportovci, lidé poranění nebo nemocní některou z civilizačních chorob.

Měření a prosté posílení redoxního procesu zabere na 80 % klientů, protože pomáhá tělu dělat jen to, co má, co je obvyklé. Zbylých 20 % vyžaduje další péči, například cílenou detoxikaci nebo intervenci v rámci tradiční čínské medicíny. Některé z těchto postupů praktikujeme sami, jiné ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti.

Můžete uvést konkrétní příklady lidí či firem, kterým pomohla?

Zúženo na redoxní proces, tato technologie je dnes dostupná v cca 40 zemích světa a má tisíce uživatelů v oblasti léčení, wellness, fitness, vrcholového sportu, anti-agingu, kosmetiky.

My jsme ji zařadili do systému blízkému našemu hlavnímu zaměření. Tím je management zdrojů s důrazem na zdroj informací, lidí a prostředí. Dává nám to smysl a zapadá to do systému naší práce. Za tři roky jsou za námi desítky velmi osobních příběhů vráceného času i uzdravení. Začít jsme však museli od sebe. Mně osobně to vrátilo 17 let. Byl jsem požehnán časem a cítím svou povinnost toto umožnit i jiným.

Zastavme se u využití ve firmě. Jak konkrétně může firmě prospět buněčné zdraví pracovníků?

AgeBack DRIVE je dostupný pro privátní i firemní klientelu, např. v rámci benefitních programů. Firmám pomáhá v rozpojení vlastní zacyklenosti a ve vykrytí aktuálně zvýšené poptávky po pracovnících. Firmy stále více nabírají lidi, se kterými si nerozumějí. Jazykově, kulturně, hodnotově. Zvyšují vlastní entropii.

Na straně druhé je tu na 100.000 nezaměstnaných nad 50 let věku a další se tomu věku blíží. Jsou ze stejného prostředí, ale slábne výkon. Jsou ohrožení. My je vrátíme do výkonu a umožníme jim dělat věci, které už dělat nemohli. Přestanou se trápit starostmi, o kterých se nemluví. Budou se cítit mladší a silnější. A také biologicky budou. A když firma přehodnotí své benefity a řekne: „Ty jsi pro nás cenný člověk a my ti vrátíme čas“, co může udělat víc? Lidskou vděčnost proměníme na loajalitu vůči firmě a zvýšení soudržnosti. Vyprázdněným firemním hodnotám dáme měřitelný obsah.

Co vás přivedlo k poradenství v oblasti firemních zdrojů?

Podnikáme od roku 1994. Máme za sebou v 90. letech také etapu školení měkkých dovedností, stres managementu apod. Opustili jsme to už před lety, protože to nefungovalo a my jsme hledali proč. Tento lineární svět s lineárními metodami ordinace školení komunikace na problémovou komunikaci skončil. Stejně jako se mění industriální svět v informační a trochu to bolí. Je třeba jít hlouběji do příčin. A ještě hlouběji. Až tam, kde vlastně vzniká svět, který žijeme.

Jak byste popsal hlavní filozofii svého přístupu ke vzdělávání?

Je třeba neustrnout a neustále přehodnocovat svá paradigmata. Jestli ještě dnes mám věřit tomu, čemu jsem věřil včera. Překonat vlastní omezující postoje a přesvědčení. Svět se mění tak rychle, jak už dlouho ne. Vzdělávání je o tom, jestli se budete adaptovat na podmínky, které tvoří kdovíkdo kdovíkde, a budete oběť trhu, nebo jestli se stanete pro-aktivním tvůrcem trhu. Proto se zaměřujeme na přinášení stále nových a nových věcí a pomáháme svým partnerům na druhý břeh.

Jakým dalším vzdělávacím projektům se věnujete?

Pilotním projektem zůstává „Na KlonDike východní cestou“. Spočívá v transferu původního východního způsobu myšlení a utváření skutečnosti do západních podmínek. V letech 2008–2009 jsme jej používali na vyvádění firem z krize, nyní pro řízení změny v zavedených firmách, které stojí o transformaci na informační základ. Zvláštní formu používáme pro zakládání firem na zelené louce, kdy nemusíme nic opravovat, ale rovnou to uděláme tak, aby to bylo udržitelné.

Na jaké nejbližší vzdělávací akce pozvete naše čtenáře?

Přibližně 4x ročně děláme pro majitele nebo generální ředitele jednodenní výlet na KlonDike, abychom vysvětlili základní myšlenky projektu. Tento výlet je bezplatný. Máme ověřeno, že když projde generální ředitel, jde i firma.

Periodicky děláme i představení AgeBack DRIVE. To je program na dvě hodiny včetně ukázkového měření. Co je to, proč je to, jak to funguje, jak to zařadit, jaké jsou souvislosti mezi buněčným zdravím a výsledkem hospodaření firmy, kolik to stojí, jak to získat… V případě vážného zájmu je možné realizovat akci přímo u klienta.