Pavel Makovský, LIGS University

Je manažerské vzdělání tou správnou investicí?

Rozhovor s Pavlem Makovským, prezidentem LIGS University

Souhlasíte s tvrzením, že se v České republice mění postoj dospělých ke vzdělávání?

Řekl bych, že ano. V posledních letech vnímám, že se celoživotní vzdělávání stává stále více součástí rozvoje manažerů i dalších pracovníků, což je dobře.

Není důležité, zda se jedná o samostudium, absolvování jednotlivých kurzů či školení nebo o delší programy, důležitý je zájem o vzdělání jako takové a osobní rozvoj. Smyslem vzdělávání je práce na svém zlepšování, a tím na zvýšení osobní konkurenceschopnosti, spokojenosti a hodnoty na trhu práce.

Proč tomu tak podle vás je?

Protože si stále více manažerů a zaměstnanců uvědomuje, že nestačí vystudovat střední či vysokou školu a po zbytek pracovního života na sobě dál nepracovat.

Svět kolem nás se velmi rychle a dynamicky vyvíjí a mění a je potřeba, abychom na to reagovali. Abychom se udržovali v potřebné úrovni informací, učili se nové věci, získávali nové dovednosti. Zkrátka, abychom nezakrněli a nezůstali stát na jednom místě. Jen to je předpoklad dlouhodobé úspěšnosti a osobní spokojenosti.

Hradí si studenti vzdělávání sami, nebo jim je hradí zaměstnavatel?

Záleží na konkrétní situaci. Někdy hradí kurzy a firemní vzdělání zaměstnavatel nebo alespoň částečně přispívá, někdy si je hradí studenti sami. Například programy LIGS University si hradí přibližně 60 procent sami studenti a u těch zbylých cca 40 procent hradí studium zaměstnavatelé či na něj přispívají.

Když už jsme u LIGS University, kdo jsou vaši studenti? Jací lidé studují vaše programy?

Naše 100 % online programy studují studenti z celého světa. Studovat mohou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce či v kombinaci těchto jazyků. A studenty jsou vzhledem k široké nabídce našich programů absolventi vysokých škol, středoškoláci s praxí, manažeři, majitelé firem, vedoucí pracovníci a zaměstnanci z veřejného sektoru, ale i podnikatelé a také ti, kteří se na manažerskou pozici teprve připravují.

Škála studentů je široká, ale všechny spojuje zájem na sobě pracovat a zlepšovat se, což je klíčové pro motivaci ke studiu a úspěšné dokončení studia.

Co by mělo někoho přesvědčit investovat téměř sto tisíc do studia?

Především přínos studia a jeho hodnota, která významně převyšuje školné. Podle výzkumu mezi našimi absolventy a studenty je studium pro ně přínosné, splnilo jejich očekávání a doporučují je dále jako vhodnou investici do budoucnosti.

Dalším důvodem je provázanost studia, návaznost na praxi, kvalita tutorů, možnost účastnit se mnoha webinářů (online semináře) na zajímavá témata, ale také úspora nákladů na cestování, neboť programy jsou 100 % online a šetří tak čas a peníze.

Na vašem webu nabízíte studium na splátky. Je tato možnost studenty využívána?

Možnost splátek je našimi studenty využívaná velmi často a já jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Umožňujeme studentům rozložení školného do splátek po celou dobu jejich studia a navíc bez navýšení ceny, a tím vlastně studenty bezúročně úvěrujeme.

LIGS University je známá hlavně díky programu MBA. Jaké další programy nabízíte a v jakých oborech?

Program MBA je nejoblíbenější, neboť jej poskytujeme více než 10 let a je také nejznámější ve světě. LIGS University však nabízí celou škálu dalších programů, ze kterých, troufám si říci, si vybere každý. Ať je to například program DBA (Doctor of Business Administration), PhD (Doctor of Philosophy), MSc (Master of Science) a další. Programy nabízíme v mnoha specializacích (např. marketing, finance, ŘLZ, právo, cestovní ruch a další), aby si každý mohl vybrat dle svého zájmu a potřeb.

Co byste doporučili těm, kteří uvažují o studiu MBA?

Aby nás kontaktovali a vyslechli si možnosti, výhody a hlavně přínosy studia a pak se rozhodli, jestli studovat chtějí, nebo se chtějí vydat jiným směrem.

A hlavně, aby si sami zhodnotili, jestli je MBA program pro ně vhodný, neboť to není studium pro každého. Ale podle našich více než desetiletých zkušeností víme, že přínos studia na LIGS University pro praxi, osobní rozvoj a spokojenost je velký a investice do studia (časová i finanční) se rychle vrátí.