Firmy by měly vytvořit “infrastrukturu“ pro zaměstnávání žen

Rozhovor s Libuší Kyzlinkovou, Communication and Corporate Affairs Directorem společnosti GSK

Libuše Kyzlinková, Communication and Corporate Affairs Director společnosti GSK, působí ve farmaceutickém průmyslu již více jak 20 let. V rozhovoru jsme si povídaly nejen o tom, jak dlouhý a nákladný je proces vývoje nových léků, ale i o rozvoji ženského potenciálu.

Libuše Kyzlinková, GSK

Pracujete pro jednu z největších farmaceutických společností světa. Co vše máte na starosti v rámci své pozice?

V oblasti mojí zodpovědností je market access tedy vstup nových inovací na trh. Nyní máme v portfoliu 4 terapeutické oblasti, a to vakcíny proti infekčním onemocněním, onkologii, HIV portfolio a oblast respiračních onemocnění. Mým úkolem a úkolem mého týmu je zajistit úhradu pro všechny nově vstupující inovace. Dále jsem zodpovědná za PR a komunikaci ve společnosti GSK a za oblast, která mě také velmi naplňuje, a to je oblast CSR a spolupráce s pacientskými organizacemi. Oblastí, které mám ne na starosti, ale k radosti, je poměrně hodně a jsou velmi různorodé. A to je právě to, co mě na mojí práci nesmírně baví, ta různorodost a potřeba týmové spolupráce, která je naprostým základem při takové diverzitě úkolů.

Ve farmaceutickém průmyslu působíte již více jak 20 let. Co Vás na tomto oboru fascinuje a baví?

Nejvíce mě fascinuje pokrok v rámci inovací, kdy jsme dnes schopni léčit nemoci, na které se dříve běžně umíralo nebo měly velmi negativní vliv na kvalitu života nemocných. Naše portfolio je nejen o léčbě, ale i o prevenci prostřednictvím vakcín proti infekčním onemocněním. A všichni víme, že prevence je vždy lepší než léčba. Proto jsem nesmírně ráda, že se ve spolupráci s odbornou společností a za podpory Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven podařilo dostat v letošním roce do úhrady očkování proti meningokokovým infekcím. Je to infekce, při které hrají roli opravdu minuty.

Jak moc se za tu dobu obor změnil?

Jak jsem již zmiňovala, změnu vnímám hlavně přes dostupnost inovativních technologií, které nyní mají naši pacienti k dispozici. Také je v našem oboru významný posun v rámci etiky a nástrojů propagace. Již běžně komunikujeme s lékaři pomoci digitálních nástrojů, což nyní v Covid období pro nás bylo stěžejní, abychom nejen interně, ale i externě udrželi vzájemný kontakt a pokračovali v aktivitách.

Aktuálním tématem je dnes hledání vakcíny proti onemocnění COVID-19. V GSK máte s vývojem vakcín dlouholeté zkušenosti. Jak dlouho podle Vás na spolehlivou vakcínu budeme čekat, protože názory se různí?

Ano, máte pravdu, názory se velmi různí. Já jsem velmi ráda že i GSK jako leader v oblasti vakcín navázal v rámci vývoje vakcíny 6 partnerství. V rámci jedné spolupráce šel stranou i jakýkoliv konkurenční boj a spojili jsme úsilí s další globální firmou zkušenou v oblast vakcín. Bezpečnost vakcíny je jeden z naprosto klíčových parametrů a výzkum a vývoj je poměrně komplexní. Z toho důvodů bych nerada poskytla jakoukoliv zavádějící informaci. Předpoklady jsou spíše v roce 2021.

Jak dlouho obecně může trvat vývoj léku a jeho zavedení do výroby? Jak je to s financováním, spoléhají farmaceutické firmy na vlastní zdroje?

Náklady na vývoj jednoho GSK léku dosahují až 1 miliardy liber a vývoj trvá obvykle 10 až 15 let. Přibližně jedna z 10 tisíc připravených a zkoušených nových chemických látek pak bývá shledána dostatečně účinnou a bezpečnou pro registraci k prodeji jako nové účinné léčivo. Většina nadějných molekul, které do vývoje vstupují, se nakonec k pacientům nedostane. Důvodem je nesplnění vysokých nároků na účinnost a bezpečnost, které jsou na nové léky kladeny. Většina financí jde z vlastních zdrojů.

Velmi aktivně se věnujete rozvoji ženského potenciálu. Jak si české ženy z Vašeho pohledu v tomto ohledu stojí? Je nás aktivních mnoho?

Situace v rozvoji ženského potenciálu se velmi posouvá. Vidím to osobně na všech fórech a setkáních se ženami. Osobně si myslím, že to, na čem ještě musíme pracovat, je naše sebevědomí, umění si říct o pomoc a delegovat úkoly nejen v práci, ale i v rodině. Hra na „dokonalou ženu“ není dlouhodobě udržitelná a z mého pohledu ani potřebná. Také je důležité, abychom si jako ženy pomáhaly, sdílely a navzájem se podporovaly. K tomu slouží mentoringové programy, konference apod.

Jsou nějaké změny, které by měly nastat, aby byl pro ženy jejich rozvoj snadnější, aby získaly prostor prosadit se, uspět, dát o sobě vědět?

Je důležité, aby se pro ženy vytvořila potřebná „infrastruktura“ proto, aby mohly sladit roli matky a naplnit i svoje karierní ambice. Nejsem zastánkyně jakýchkoliv nařízení, kvót apod. V naší firmě máme v top managementu 70 % žen, na což jsem velmi pyšná. GSK vytvořilo právě takovou “infrastrukturu“. Maminky na mateřské mohou pracovat na projektech či v rámci částečných úvazků. Po návratu je možný part time -job, flexibilní pracovní doba. Práce z domova je naprosto běžná. Ale samozřejmě podporující prostředí je důležité nejen v prostředí pracovním, ale i domácím. A jak jsem také již zmiňovala, nebát se říct o pomoc a toho, že nás bude někdo hodnotit, že nejsme dobré matky. Prostě jasně artikulujme, co v životě chceme a co nás činí spokojenými.

Vnímám, že pro většinu žen je v podstatě klíčové skloubit svůj pracovní život s tím osobním. Jak se to podařilo Vám?

Já měla právě to štěstí na podporující rodinu a firmy, které byly v této oblasti velmi dopředu. Samozřejmě jsem mnohokrát zapochybovala, jestli se synovi věnuji dostatečně, příliš doma nepracuji, to je asi naprosto běžné. Dnes je mu 27 roků a říká, že rozhodně nemá pocit, že bych se mu málo věnovala. Ba naopak jsme mu šli jako rodiče příkladem tím, jak na sobě neustále pracujeme, jsme aktivní, a to že někdy není domácnost jako ze škatulky přece vůbec nevadí. Důležité ale je, abychom si také našly čas na sebe. Věděly, z jakých aktivit čerpáme energii a těm se také věnovaly. Mně osobně dobíjí sport – běh, kolo, golf, v zimě běžky, lyže, ski-alpy. Najít si čas na sebe, to je jedna z rad, kterou ženám dávám. Takové pozitivní sobectví. Abych mohla ze sebe energii vydávat, musím ji někde čerpat.

Máte nějaký recept, kde a jak začít?

Začněme ženy u sebe! Nečekejme, že to někdo udělá za nás. Jasně řekněme, co chceme, kam jdeme, co a koho k tomu potřebujeme. Mějme jasnou vizi svého života. Já jsem nenapravitelná optimistka, beru vše, co nám do života přichází, z pozitivnější stránky. I když ne vše jde podle našich představ. Ale věřím, že vše, co se nám v životě děje, má vyšší smysl. I když v tu danou chvíli nerozumíme PROČ. A také se nesnažme být ve všem perfektní. Já osobně nic nevnímám jako selhání či chybu. Vše je zkušenost a otevření nových perspektiv našeho vnímání.

Jste členkou Business Professional Women CR. Co Vám členství v této organizaci přináší?

BPW je skvělá organizace která umožňuje ženám sdílení, podporu, inspiraci – to, co je pro nás velmi důležité. Mentoring v rámci konference Equal Pay Day, jež Lenka Šťastná uvedla v život, je úžasná příležitost pro rozvoj žen. A vidíme, že dnes se Lenkou inspirovala i jiná sdružení. Rozhodně bych členství v organizaci doporučila nejen jednotlivkyním, ale i firmám, které se mohou zapojit do mnoha aktivit. Může to být skvělý benefit.Business & Professional Women CR z.s.  je veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy, které chtějí dělat mnohem víc, než jen byznys. Organizace svojí činností podporuje ženy v aktivitách směřujících k dosažení ekonomické nezávislosti, usiluje o zvýšení počtu žen ve veřejném prostoru, má projekty pro  ve vyšší zastoupení žen v rozhodovacích  pozicích.  Hlavním projektem je konference a kampaň Equal Pay Day , která usiluje o snížení rozdílu v platech mužů a žen.