Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Vyšetřování regulátorem (2/2): Zasvěcené osoby by se měli zdržet obchodování

V předchozím článku jsme viděli, že vyšetřování SEC (U.S. Securities and Exchange Commission –…

Vyšetřování regulátorem (1/2): Přináší příležitost pro inside trading

V roce 2016 padlo v USA soudní rozhodnutí. Soud rozhodl, že společnost, u které bylo zahájeno…

Případ Tesly (2/2): Klíčové otázky zůstávají

V předchozím článku jsme viděli možná vysvětlení toho, jak se vyvíjí ceny akcií Tesly. Nyní se…

Případ Tesly (1/2): Co se vlastně stalo?

Když se podíváte na graf ceny akcií Tesly, uvidíte dramatickou volatilitu. Tržní kapitalizace…

Jak investuje Warren Buffett?

Pro mnoho investorů je Warren Buffett nesporným mentorem názorovým lídrem. Jeho principy z něj…

Měla by vaše společnost přejít na byznys model postavený na předplatném?

Přednosti obchodních modelů založených na předplatném jsou známé: přinášejí více předvídatelné a…

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví: Pravdivě, úplně a bez předsudků

V čem se liší Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) od Českých účetních standardů? Jak…

Zákaznická spokojenost a hodnota firmy: Manažeři musejí vybírat správné investice (1/2)

Zákaznická zkušenost se obvykle pohybuje tím samým směrem jako cena akcií dané firmy. Oba tyto…

Studie: Ženy ve vedení firem přinášejí vyšší zisky

Společnosti, v jejichž nejvyšším vedení jsou ženy, dosahují dlouhodobě lepších obchodních výsledků…

Výpis 19 z celkem 43