Kovosvit MAS představil nového ředitele, členy představenstva i konzultanta

Významný strojírenský podnik Kovosvit MAS má nového generálního ředitele a obměněné představenstvo. Libora Kuchaře, který podnik vedl v uplynulých třech letech, nahrazuje Pavel Kovář. Zároveň dochází k rozdělení funkce předsedy představenstva a generálního ředitele. Předsedou představenstva společnosti se nově stane Daniel Kurucz. Novým členem představenstva a finančním ředitelem společnosti se stal Václav Zahrádka, který již dříve ve firmě působil jako vedoucí controllingu. Funkci poradce vedení společnosti bude nově zastávat Petr Karásek. Dosavadní generální ředitel Libor Kuchař firmu opouští.

Pavel Kovář, Daniel Kurucz, Václav Zahrádka

„Děkujeme panu Liboru Kuchařovi, co pro Kovosvit MAS během svého působení vykonal. Podnik pod jeho vedením procházel složitým obdobím, nejprve se musel vypořádat s vysokými dluhy po bývalém majiteli společnosti, následovalo dramatické ochlazení trhu v segmentu výroby obráběcích strojů. Přesto dokázal zefektivnit výrobu, zeštíhlit podnik a udržet jej v provozním zisku,“ ocenil přínos bývalého generálního ředitele Michal Strnad, majitel společnosti INDUSTRY INNOVATION, jejímž prostřednictvím Kovosvit MAS vlastní.

Nový generální ředitel Pavel Kovář prostředí Kovosvitu MAS dobře zná. V podniku působil dvanáct let, naposledy ve funkci finančního ředitele. Do tradičního podniku z jihočeského Sezimova Ústí se absolvent Vysoké školy ekonomické vrací po čtyřech letech. Daniel Kurucz je zkušený manažer, který v minulosti vedl například České dráhy, naposledy působil v čele strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery.

Václav Zahrádka vedl v Kovosvitu oddělení controllingu. Následně začal pracovat pro skupinu CSG a měl na starosti finance ve Vagónce Louny poté, co ji skupina CSG získala do pronájmu od insolvenční správkyně. Nyní se do Kovosvitu MAS vrací. Jeho nejbližší spolupracovnicí bude Jaroslava Chladová, jež zůstává na pozici finanční manažerky. Jako konzultant navíc posílí obnovený management Petr Karásek, který bude působit jako poradce vedení společnosti. Zkušený manažer opakovaně působil v automobilce Tatra Trucks, angažoval se též ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery a ze svého dřívějšího působení dobře zná i prostředí Kovosvitu MAS.