Komunikaci v CEC GROUP povede Kamila Biddle

Na pozici Head of Communications pražského týmu CEC Group nastoupila Kamila Biddle. Do české pobočky přední mezinárodní Public Affairs agentury přichází z automobilky ŠKODA AUTO, kde měla jako tisková mluvčí na starosti komunikaci korporátních témat.

Kamila Biddle, CEC GROUP

„V CEC Group věříme, že správně řízené vztahy s veřejností jsou klíčovým doplňkem každé úspěšné Public Affairs kampaně, a proto mne těší, že mohu v týmu uvítat Kamilu Biddle, která v rámci naší české pobočky povede divizi komunikace,“ uvádí Václav Nekvapil, Managing Partner CEC Group.

Kamila Biddle se Public Relations a marketingu věnuje již dvě dekády a má bohaté zkušenosti z komerční i neziskové sféry. Zaměřuje se na strategické budování mediálního obrazu, marketingovou komunikaci a CSR. Hovoří česky a anglicky.