Zkroťte své emoce a zvyšte si EQ

Emoční inteligence patří k nejčastěji zmiňovaným pojmům uplynulého desetiletí v souvislosti s talentem a úspěšnou kariérou. Na rozdíl od řady jiných pojmů však nejde jen o módní výraz nebo výstřelek.

Mnoho vědeckých studií prokázalo pozitivní vliv schopnosti řídit emoce na pracovní výkon, leadership nebo pravděpodobnost získání práce. Emoční inteligence prokazatelně souvisí také s duševním a tělesným zdravím, spokojeností či úspěchem ve vztazích.

Ilustrační snímek

V zajímavém článku na serveru Harvard Business Review na to upozornil Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a ředitel společnosti Hogan Assessment Systems.

Popsal také následující způsoby, jak dosáhnout vyšší emoční inteligence u sebe i u druhých, s nimiž komunikujeme.

1. Přestaňte balamutit sami sebe

Lidskou osobnost tvoří identita (to, jak se sami vnímáme) a pověst (to, jak nás vnímají ostatní). V případě emoční inteligence je mezi těmito dvěma pohledy často velký rozdíl. Druzí nám však většinou otevřeně neřeknou, že máme EQ na bodu mrazu.

Pokud chcete opravdu posoudit míru své emoční inteligence a zjistit, kde máte slabá místa, naslouchejte zpětné vazbě a doplňte jí tvrdými daty z kvalitních osobnostních testů.

2. Začněte myslet na druhé

Učte se nahlížet na věci očima druhých. Začněte tím, že odhalíte silné i slabé stránky členů svého týmu a také jejich názory. Nejlépe toho dosáhnete prostřednictvím krátkých, ale častých diskusí, které vám odhalí, jak motivovat a vést k lepší spolupráci.

3. Buďte přátelští a nesobečtí

Lidé raději spolupracují s někým, komu mohou věřit, kdo se k nim chová slušně a neupřednostňuje jen své vlastní zájmy. I když vám pesimismus, schopnost otevřeně kritizovat a vyvolávat konfrontace může pomoci prosadit se, funguje to jen krátkodobě.

Když se ostatním s vámi nebude dobře spolupracovat, ztratíte podporu pro své iniciativy. Chcete-li od někoho pomoci, musíte si nejprve vybudovat vztah na úrovni slušnosti a důvěry.

4. Kroťte své vášně

Zaměřte se na to, jak se chováte ve vypjatých situacích a jak vás druzí v těchto situacích vnímají. Nemáte tendenci reagovat příliš emocionálně? Učte se nejprve uklidnit a teprve poté reagovat.

Úspěch spočívá v tom, najít spouštěče vašich emočních reakcí a ve stresových situacích si na ně vědomě dávat pozor.

5. Dávejte najevo skromnost

Toto doporučení platí i pro případy, kdy budete skromnost muset předstírat. Ano, můžete si myslet, že lidé, s nimiž zrovna něco řešíte, nejsou nejchytřejší. Když jim to však otevřeně řeknete, budete vypadat arogantně.

Úspěšní lídři dokáží vyvážit asertivitu a skromnost. Vnímají zpětnou vazbu a umějí přiznat své chyby. Aby se to naučili, museli často skrývat svůj pocit nejistoty, postupně se však naučili skrývat aroganci.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review