Získat kvalitní vzdělání v počítačových oborech je problém

Získat kvalitní vzdělání v počítačových oborech je problém

Na trhu práce je velká poptávka po lidech se vzděláním v oboru výpočetní techniky. Mnoho takových vzdělávacích programů však není vyvážených – zabývají se tím, jak fungují počítače a programy, nezmiňují se však o tom, kdo používá počítače a k jakým účelům. Na druhou stranu existují programy, které člověka naučí, k jakým účelům používají počítače určité firmy, dotyčný se v nich však nedozví, jak počítač funguje.

Dnešní odborníci by měli mít znalosti, které přesahují hranice technologického vzdělání. Musí znát kontext – vědět, kdy, proč a jak mají své znalosti používat. Článek přináší seznam 8 témat, která by měla být součástí každého programu vzdělávání v počítačových oborech.
* Rozdíl mezi manažerem a konzultantem.
* Analýzy trhů s technologickými produkty.
* Finanční analýzy. Kritéria pro rozhodování o investicích do výpočetní techniky a doporučené postupy.
* Řízení projektů. Studenti by měli vědět, že projekty se neřídí samy – předejdou tak ztrátám, které by je mohly postihnout v praxi.
* Organizační změny. S implementací nebo aktualizací počítačových technologií jsou spojeny velké změny v celé firmě. Studenti by o nich rozhodně měli vědět.
* Vytváření skriptů pro velké komponenty. Studenti by se sami měli zamyslet nad tím, jak se dají velké komponenty spojit dohromady a jak by mohli při své práci využít knihovnu komponent.
* Postupný vývoj. Žádný systém nevznikne celý najednou, ale prochází určitou evolucí. Studenti by se měli seznámit se všemi metodologiemi vývoje systémů a jejich využití pro určité problémy.
* Všudypřítomný Internet. Vývoj podnikových systémů je do značné míry ovlivněn fungováním veřejných sítí. Studenti by se měli dozvědět o jejich fungování a o problematice přístupu do takové sítě.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe